Trang chủ

                             Tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước - là chỗ dựa vững chắc của người lao động.
 

 

 

THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN

Tính đến ngày 30/6/2015

 

 

TT TÊN ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP Số lao động Tổng số nợ Số tháng nợ Địa chỉ
           
  BHXH TP ĐỒNG HỚI        
1 Hộ Kinh Doanh Cỏ Thể Lờ Thị Lượt 3 8.308.312 3 TK8 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
2 HTX Dịch Vụ NN Phỳ Mỹ 4 9.056.970 3 TK 13 Bắc Nghĩa - ĐH - Quảng Bình
3 Hộ KD cỏ thể - Cà phờ Bi Ca 2 10.148.969 7 Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
4 Hộ Kinh doanh cỏ thể Nguyễn Cường 4 10.529.313 4 299 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình
5 Hộ cỏ thể Dịch vụ Điện tử Minh Tuấn 2 7.116.579 4 18 - Nguyễn Du - Đũng Mỹ - Đồng Hới
6 Hộ kinh doanh cỏ thể all 4 kids 1 2.510.176 3 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình
7 Cơ sở sản xuất Kem - Đỏ Thiờn Hương 2 4 23.215.166 6 Đồng Sơn - Đồng Hới - Quảng Bình
8 Hộ kinh doanh cỏ thể Vũ Hiệp 1 2.428.381 3 TK6 - Bắc Nghĩa - Đồng Hới - Quảng Bình
9 Quỹ Tớn dụng nhân dõn Nam lý 6 29.948.092 3 Nam Lý - Đồng hới - Quảng Bình
10 HTX Cơ khớ & Vận tải Huy Hoàng 6 19.375.384 4 Nguyễn Hữu Cảnh - Đồng Hới - Quảng Bình
11 HTX DV Nụng nghiệp Hữu Cung 1 4.730.300 6 Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
12 Công ty TNHH1Tv TM và DL Vinashin QB 7 73.599.208 7 Đường Trương Phỏp - Hải Thành - Đồng Hới - Quảng Bình
13 XN chế biến Nụng thủy sản Xuất khẩu 4 62.950.615 6 Quốc lộ 1A - Phỳ Hải - Đồng Hới - Quảng Bình
14 CN Lâm Trường Đồng Hới - Cty TNHH MTV LCN Long Đại 99 273.484.297 3 Thuận Đức - Đồng Hới - Quảng Bình
15 Công Ty CP XDTH II Quảng Bình 65 225.549.002 3 27 Lý Thường Kiệt - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình
16 CTy CP Điện Tử - Tin Học Quảng Bình 5 16.029.265 3 56 Quang Trung - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình
17 Công Ty TNHH Trường An 8 20.967.065 3 141 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình
18 Công Ty TNHH TV XD Minh Đức 23 99.110.003 5 14 Lờ Quý Đụn - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình
19 Công Ty TNHH XDTH Phỳ Vinh 6 178.680.375 32 TK3 - Bắc Nghĩa - Đồng Hới - Quảng Bình
20 Công Ty CP Thương Mại Dược Phẩm Nhật Lệ 17 42.944.827 3 375 Lý Thường Kiệt - Đồng Phỳ - Đồng Hới - Quảng Bình
21 Công Ty TNHH Xây Dựng Bình Minh 4 176.122.409 54 117 Lờ lợi  - Đồng Hới - Quảng Bình
22 Công Ty TNHH Vận Tải Biển Hải Hà 3 6.493.217 3 1/18 Mẹ Suốt - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình
23 Công Ty TNHH XDvà TM Hải Thành 22 57.945.446 3 04 Nguyễn Du - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình
24 Công Ty TNHH Thương Mại Tiến Đạt 12 28.187.105 3 177 Lý Thường Kiệt - Đồng Phỳ - Đồng Hới - Quảng Bình
25 Công Ty CP Đức Thắng 18 111.592.852 6 Thụn Cửa Phỳ - Bảo Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
26 Công Ty TNHH Bình Long 4 499.448.183 44 82 Nguyễn Văn Cừ TK2 - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
27 DNTN Tân Bình 67 272.364.021 5 04 Lờ Văn Hưu - Phường Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình
28 Công Ty TNHH Xây Dựng Vĩnh Trường 1 16.034.837 4 QL1A - TK14 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
29 Công Ty  TNHH XDTH Đụng Đụ 1 10.257.057 6 TK8 - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
30 Công ty CP Đầu Tư và TM Hồng Đức 4 113.541.306 24 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
31 Công Ty TNHH Thuỷ Sản Hưng Biển 12 265.475.165 20 Thụn Cửa Phỳ - BảoNinh - Đồng Hới - Quảng Bình
32 Công Ty TNHH Tư Vấn & Xây Dựng Thành Đạt 2 168.558.462 27 21 Lờ Quý Đụn - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình
33 Công Ty TNHH Hoàng Huy Toàn 70 194.077.122 3 Xó Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
34 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thủy Sản Nhật lệ 4 21.281.261 6 52 đường Trương Phỏp - Hải Thành - Đồng Hới - Quảng Bình
35 Công Ty CP Sản Xuất Vật Liệu và  Xây Dựng Công Trỡnh 405 62 1.207.855.963 5 Số 03  Đường Nguyễn Trói - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình
36 Công Ty  TNHH Tư Vấn Xây Dựng Trường Sơn 51 170.811.199 4 Đường Hữu Nghị - Đồng Hới - Quảng Bình
37 Công Ty CP XDTH Quảng Bình 59 365.870.848 6 TK13 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
38 Công Ty CP Húa Chất & Cao su COSEVCO 40 1.327.559.230 20 Khu Công nghiệp Tõy bắc Đồng Hới, Quảng Bình
39 Nhà Hàng Thượng Hải 3 14.514.685 6 Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình
40 Công ty TNHH XDTH Đức Ninh 15 72.285.305 6 Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
41 Công ty TNHH in mỹ thuật & KDTH Thanh Phúc 30 101.528.923 3 98 Hữu Nghị - Đồng Hới - Quảng Bình
42 Công ty TNHHTM-DV Phương Nam 10 102.863.597 13 10 Quang Trung - Đồng Hới - Quảng Bình
43 Công ty TNHH TV-XD Thành Tớn 7 38.895.041 4 TK1, Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
44 Công ty TNHH điện tử tin học  Vĩnh Hoàng 14 45.801.408 4 122 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới -Quảng Bình
45 Công ty TNHH Tổng Công ty Thế Thịnh 24 802.076.819 30 107 Hữu Nghị - Đồng Hới - Quảng Bình
46 Công ty TNHH TM&DV Trường Xuân 4 98.916.579 21 601 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình
47 Công ty TNHH Đức Vinh 10 410.097.850 31 Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
48 DNTN Dầu Mạnh Hựng 7 25.138.033 4 Bảo Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
49 Cty TNHH Thanh Bình 16 54.594.734 4 Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình
50 Cty TNHH Thuỷ Phương 17 80.119.666 4 59 Hữu Nghị - TK15- Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
51 Cty TNHH TMDV Thành Dương 4 17.036.274 4 Đồng Phỳ - Đồng Hới - Quảng Bình
52 Cty TNHH Mai Linh 5 159.545.578 44 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
53 Cty TNHH TMDV Nam Oanh 18 44.462.197 3 354 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình
54 Cty TNHH Khách sạn Hoa Mai 3 8.210.082 3 187 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình
55 Cty TNHH Hải Võn 2 14.362.608 9 Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình
56 DNTN thương mại Thuỷ Trang 1 14.296.447 11 125 Ngụ Gia Tự - Đồng Hới - Quảng Bình
57 Cty cổ phần Sơn Thành 23 58.121.535 3 178 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình
58 DNTN thương mại Ninh Hải 5 25.308.955 6 276 Trần Hưng Đạo - TK Diờm Hải - Phỳ Hải -  Đồng Hới - Quảng Bình
59 Cty CP thương mại và du lịch Vĩnh Hà 33 166.173.627 5 Bảo Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
60 Cty TNHH TM&XD TH Trường Khánh 7 20.395.560 3 92 Cao Bỏ Quỏt - Đồng Hới - Quảng Bình
61 Cty TNHH XD&TM Ninh Đức 2 117.237.976 41 Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
62 Cty TNHH XDTH Thành Nam 2 65.663.849 44 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
63 Cty TNHH XDTH Nhật Lệ 10 291.975.638 34 Hà Trung - Bảo Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
64 Cty TNHH TVKS thiết kế Tân Dương 9 49.039.502 3 TK15 Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình(sau UBND P. Blý)
65 Cty TNHH tư vấn thiết kế 1-5 1 5.231.900 6 01 Hồ Xuân Hương - Đồng Hới - Quảng Bình
66 Cty CP tập đoàn Đặng Đại 8 41.329.040 5 137 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình
67 Cty TNHH Tân Chõu 4 10.227.914 3 290 Phan Đình Phựng - Bắc Lý- Đồng Hới - Quảng Bình
68 Cty TNHH Điệp Xuân 5 26.299.178 6 241 Trần Hưng Đạo - Nam Lý - Quảng Bình
69 Cty CP tư vấn xây dựng DTC 19 47.930.582 3 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
70 Cty CPTV ĐT và XD giao thụng 3 14.610.758 4 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
71 Công ty TNHH DV bảo vệ vệ sỹ Hải Long 3 113.839.419 42 Đồng Phỳ - Đồng Hới - Quảng Bình
72 Cty TNHH VT&TM An Phước 3 20.964.548 6 Tổ dõn phố 7 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
73 Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Nam ỏ 7 24.777.526 4 Đồng Phỳ - Đồng Hới - Quảng Bình
74 DNTN TM&DV Minh Toàn 8 37.406.515 4 03 Hữu Nghị - Đồng Hới - Quảng Bình
75 Cty TNHH TMDV Nguyễn Sơn 1 64.303.016 45 Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
76 DNTN Aú cưới Tuấn Lài 10 50.713.741 6 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
77 DNTN thương mại Hữu Ngọc 1 4.588.159 5 129 Hữu Nghị - Đồng Hới - Quảng Bình
78 Cty TNHH Kiến trỳc và xây dựng Tân Việt. 4 38.447.693 11 Hải Đình- Đồng Hới - Quảng Bình
79 DNTN Tin học viễn thụng ỏnh Minh. 6 33.198.421 6 41A Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình
80 Công ty TNHH TM&DV Phi Trường. 1 5.061.773 6 190 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình
81 Công ty TNHH Sung Yến. 9 34.211.271 5 TK14 - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
82 Công ty TNHH TM & Quảng cỏo Đức Vĩnh 10 25.173.776 3 321 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình
83 Công ty TNHH Tư vấn XD Sơn Hà. 18 86.116.704 6 57 Quang Trung - Đồng Hới - Quảng Bình
84 DNTN DVTM Hồ Thị Thu. 1 3.206.852 4 376 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình
85 Công ty TNHH TM XD Thành Phát. 4 79.332.220 27 81B Lý Thương Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình
86 Công ty TNHH TM&DV Song Thành. 34 167.838.957 6 Hải Thành - Đồng Hới - Quảng Bình
87 Công ty TNHH TM-DV Phỳ Tài. 12 32.782.233 3 241 Quang Trung - Đồng Hới - Quảng Bình
88 CN Cty TNHH XDTH Đại Phong. 3 49.575.729 13 Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
89 Công ty TNHH SXTM TH Thương Ngọc. 18 90.494.440 6 Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
90 CTy TNHH TV & Đào tạo Việt Nam. 6 24.823.438 4 17 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình - Quảng Bình
91 Công ty TNHH Anh Trang. 15 421.637.000 21 80B Hữu Nghị - Đồng Hới - Quảng Bình
92 Công ty TNHH TM&XD Tấn Phát Sport. 17 94.693.367 6 212 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình
93 Công ty TNHH Trần Thế. 22 52.511.078 3 198 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình
94 Cty TNHH XNK Vĩnh Hoàng. 12 69.255.319 6 Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
95 Cty TNHH VT thiết bị Trang Anh. 9 46.806.149 7 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
96 Cty cổ phần A2Z. 3 15.043.718 6 29 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình
97 Cty TNHH in và quảng cỏo Minh Hằng. 1 5.054.774 6 69 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới- Quảng Bình
98 Cty TNHH ĐT&XD Hương Sắc. 4 34.533.556 10 Nguyễn hữu cảnh - Đồng Hới - Quảng Bình
99 Cty TNHH TV&XD Điện Đức Trung. 8 44.275.932 6 Nghĩa Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
100 Cty CP Hoàn cầu Đỏ Nhảy. 3 15.622.261 6 47 Nguyễn Hữu Cảnh -  Đồng hới - Quảng Bình
101 Cty TNHH XD Đụng Nam 8 38.204.490 5 226 Trần Hưng Đạo - Đồng Phỳ - ĐH - QB
102 Cty TNHH VLINE 13 57.092.516 6 358 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới-Quảng Bình
103 Cty THHH TM & DV Thành Chõu 6 16.343.197 3 Giao tế - Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
104 TTTV Công nghệ mụi trường HPT 5 32.261.450 6 Phường Bắc Nghĩa- Đồng Hới - Quảng Bình
105 DNTN xăng dầu Cỳc Thuyến 5 23.438.949 6 Tiểu Khu 7 Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
106 Công Ty TNHH XD & ĐT Hải  Nam 3 76.016.382 14 18A Trần Quang Khải - Đồng Hới - Quảng Bình
107 Cty TNHH Đụng ỏ 11 26.928.083 3 TK6 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
108 Cty TNHH SX Nước Uống TK Bảo Ninh 6 36.425.877 9 Trung Bớnh - Bảo Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
109 Cty CP TM - Quảng Cỏo Sao Đỏ 2 28.211.568 17 148 THĐ - Đồng Phỳ - Đồng Hới - Quảng Bình
110 Cty TNHH Hoàng Tấn 2 6.502.913 4 27 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình
111 Công ty TNHH XD Thành Việt 10 139.438.172 19 36 Nguyễn Đức Cảnh - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình
112 Công ty TNHH Kiến Trỳc H&T 7 35.386.021 6 29A Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình
113 Công ty TNHH Thương Mại THT 4 19.184.689 6 TK5 Đồng Sơn - Đồng Hới - Quảng Bình
114 CTy  TNHH Kiến trỳc nội thất Đại Dương 5 104.148.043 18 226-Trần Hưng Đạo - Đồng Hới
115 Công ty TNHH XD Việt Tiến 19 56.668.516 3 TK 9 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
116 CTy CP Quốc tế Hồng Ngọc 5 22.927.885 6 100 Hai Bà Trưng, Đồng Phỳ, Đồng Hới, Quảng Bình
117 Công  ty TNHH TM và Viễn thụng CMN 12 36.952.306 4 5A Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình
118 Công ty TNHH Hoàng Lâm 9 42.605.520 6 Tổ4 TK 15 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
119 Công ty CP Cấp thoỏt nước Hũn La 1 178.448.978 34 Tầng 1 - 101 Hữu Nghị - Đồng Hới - QB
120 Công ty cổ phần A 4 7 28.892.632 5 24 - Lý thường Kiệt - ĐH - QB
121 Công ty TNHH Thành Ngọc Toàn 12 32.606.670 3 Diờm Hải - Phỳ Hải - Đồng Hới - QB
122 Công ty CP TV và ĐTXD An Bình 32 84.331.115 3 95 - Lờ Lợi - Hải Đình - Đồng Hới - QB
123 Công ty TNHHTV & ĐT Hoàng Gia Phát 14 58.440.485 6 89 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình
124 Công ty CP xây lắp dầu khớ PVC Trường Sơn 29 1.357.668.117 28 251A - đường Quang Trung - Phỳ Hải - Đồng Hới - Quảng Bình
125 Trung Tâm ngoại ngữ Asem Link 20 56.339.404 4 101 Lý Thường Kiệt -Đồng Hới - Quảng Bình
126 Công ty TNHH Tư vấn hạ tầng 3 14.568.134 5 TK 1 - P Đồng Sơn - Đồng Hới - Quảng Bình
127 Công ty TNHH TMTH Trà Hương 5 12.053.257 3 Số 8 - Lý Thường Kiệt - Đồng Phỳ - Đồng Hới - Quảng Bình
128 Công ty TNHH tư vấn và Công nghệ TECHCO 5 21.468.591 4 Thụn Giao Tế - Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
129 Công ty TNHH Húa chất - Chống mối Đức Giang 5 25.009.815 6 95 Hoàng Sõm - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
130 Công ty TNHH TM Mạnh Phương 4 20.247.103 6 08 Quang Trung - Đồng Hới - Quảng Bình
131 Công ty TNHH XDTH Hoàng Gia 33 88.362.932 3 TK 13 Bắc Nghĩa - Đồng Hới - Quảng Bình
132 Công ty TNHH mua bỏn và sửa chữa ụ tụ Phước Linh 2 11.042.917 6 Diờm Hải - Phỳ Hải - Đồng Hới - Quảng Bình
133 Công ty TNHH TVĐT Thế Hệ Mới 5 20.185.191 6 103 Hai Bà Trưng - Đồng Hới - Quảng Bình
134 Công ty TNHH MTV Hưng Vượng 8 138.267.082 11 80 - Đường Hữu Nghị - Đụng Hới - Quảng Bình
135 Cty cổ phần tư vấn và xây dựng Miền trung 11 26.780.244 3 100 Hai Bà Trưng - Đồng Phỳ - Đồng Hới - Quảng Bình
136 Công ty TNHH XD Thuận Đức 4 17.432.370 5 Thụn Thuận Đức - Xó Thuận Đức - Đồng Hới - Quảng Bình
137 Công ty CPĐT- XDTM ASEAN 1 68.788.060 42 18 Nguyễn Đình Chiểu - Đồng Hới - Quảng Bình
138 Công ty TNHH 1TV Mai Nguyờn 1 21.039.837 16 28 Bựi Thị Xuân - Đồng Hới - Quảng Bình
139 Công ty TNHH TVXD Tân tiến 3 13.377.047 4 TK9 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
140 Công ty TNHH Linh Long 20 51.454.355 3 20Quang Trung Hải Đình  - Đồng Hới - Quảng Bình
141 Công ty CP vận tải thương mại Đồng Hới 1 6.569.622 8 07 Mẹ suốt - Đồng Hới - Quảng Bình
142 Công ty TNHH TM Trường Sinh 7 17.958.704 3 TK 11 Bắc Nghĩa - Đồng Hới - Quảng Bình
143 Công ty TNHH Hưng Phúc 5 11.879.592 4 Đường Trường Chinh - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
144 Công ty TNHH TM Thịnh Phượng 1 3.335.409 3 26 Quang Trung, Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình
145 Công ty TNHH XD và DVTM Minh Hường 5 9.117.768 3 125 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình
146 Công ty TNHH - XDTM Phỳ Vang 2 7.788.216 5 154 Bà Triệu - Đồng Phỳ - Đồng Hới - Quảng Bình
147 Công ty TNHH  Bình Phước 17 158.957.474 11 TK5 Đồng Phỳ - Đồng Hới - Quảng Bình
148 Công ty TNHH TM & DV Thỏi Dương 2 24.265.151 15 05 Phan Chu Trinh - Đồng Hới - Quảng Bình
149 Công ty TNHH TMDV Thống Lệ 6 30.399.052 6 TK 11 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
150 Công ty TNHH tư vấn đầu tư K&N 3 12.141.644 6 68 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình
151 Công ty TNHH DVVT Nghĩa Hưng 2 5.807.082 3 TK3 Bắc Nghĩa - Đồng Hới - Quảng Bình
152 Công ty CP Việt Nam Tiến Hiển Vinh Minh Cường 1 12.404.983 9 61 Lờ Văn Hưu - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình
153 Công ty TNHH Đại An 3 8.320.962 3 TK Diờm Nam - Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
154 Công ty TNHH Đại Nam 3 20.609.940 6 Hải Thành - Đồng Hới - Quảng Bình
155 Trường Tiểu học Chu Văn An 65 364.408.614 5 TK2 - Đồng Phỳ - Đồng Hới - Quảng Bình
156 Cty TNHH TV&XD Tân Việt ỏ 8 27.400.976 4 Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình
157 Cty TNHH TVXD Trường Sinh 7 26.712.285 5 Đồng Phỳ - Đồng Hới - Quảng Bình
158 Cty CP in ấn và bao bỡ Đồng Tâm 1 4.741.692 6 TK9  Bắc Nghĩa - Đồng Hới - Quảng Bình
159 Cty TNHH XD Quảng Phát 4 13.039.620 4 24 Mạc Đỉnh Chi - HĐình - Đhới - Quảng Bình
160 Cty TNHH TM Khánh Tâm 9 28.721.180 4 168A Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình
161 Cty CP Đầu tư phong khỏm Tâm Phúc 4 10.593.881 3 09 Vừ Thị Sỏu - Đồng Hới - Quảng Bình
162 Xớ nghiệp sản xuất và cung ứng thiết bị 31 81.677.635 3 Khu Công nghiệp Tõy Bắc Đồng Hới _QB
163 Công Ty TNHH tư vấn Xây dựng HòaBình 17 50.958.508 4 Bể bơi tổng hợp - đường Nguyễn Hữu Cảnh - Đồng Hới - Quảng Bình
164 Công ty TNHH Đức Ngõn 6 9.334.207 3 100 Trần Hưng Đạo - Đồng Phỳ - Đồng Hới- Quảng Bình
165 Công ty TNHH Đức Thiờn 16 40.144.185 3 TK Diờm Trung - Phường Đức Ninh Đụng - Đồng Hới - Quảng Bình
166 Công ty TNHH Nguyễn Hoàng 2 7.438.861 4 52 Dương Văn An - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình
167 Công ty TNHH tư vấn XD Phục Hưng 3 23.136.557 9 Tổ 6 - TK3 - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
168 Công ty TNHH 1 thành viên An Bình Minh 1 2.220.194 3 TK 3 - Hải Thành - Đồng Hới - Quảng Bình
169 Công ty TNHH xây dựng Thảo Nguyờn 1 5.061.085 6 266 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình
170 Cty TNHH TM và du lịch Lờ Vi Na 3 7.650.162 3 59 Trương Phỏp, Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình
171 Cty TNHH 1TV Đại Trường Phát 11 23.889.889 3 23 Trần Hưng Đạo - Đồng Phỳ  - Đồng Hới - Quảng Bình
172 Cty TNHH xây lắp điện số 1 Quảng Bình 6 18.568.504 4 TK 13 - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
173 Cty CP SX & KD khoỏng sản Quảng Lợi 2 39.117.379 12 108 Dương Văn An - Đồng Hới - Quảng Bình
174 Cty TNHH CN ĐT Tin học Thỏi Vũ 4 9.713.454 3 511 Lý Thường Kiệt - Đồng hới - QB
175 Công ty TNHH Phương Đụng 3 17.139.798 8 Đức Ninh  Đụng - Đồng Hới - Quảng Bình
176 Cty TNHH Quảng cỏo Mỹ Thành 4 35.007.695 11 14 Trần Bình Trọng - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình
177 Cty TNHH Tin học & XD AcNet 6 15.671.983 3 173 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình
178 Cty TNHH TM Mạnh Việt Khánh 5 21.535.332 5 81 Lờ Lợi - Đồng Hới - Quảng Bình
179 Cty TNHH TV - XD Phát Sang 5 17.634.498 4 Tiểu khu 05 - Đồng Phỳ - Đồng Hới - Quảng Bình
180 Cty TNHH TV & TM Hoàng An 1 15.855.197 13 34 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình
181 Cty CP giỏo dục Trớ Nhân Tâm 34 116.580.039 4 TK2 Đồng Phỳ - Đồng Hới - Quảng Bình
182 Cty TNHH Bảo Trõm 10 194.653.350 24 TK 7 Đồng Sơn - Đồng Hới - Quảng Bình
183 Cty TNHH XDTH Trường Thu 8 21.797.520 3 Đức Ninh Đụng - Đồng Hới - Quảng Bình
184 Cty TNHH TMTH Đoàn Gia 1 5.349.118 6 37 Nguyễn Đức Cảnh - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình
185 Cty TNHH SX & TM Quý Hoàng 3 14.687.706 6 TK 7 Đồng Phỳ - Đồng Hới - Quảng Bình
186 Cty TNHH TM An Linh 4 16.187.085 5 334 Quang Trung-TK Phỳ Thượng - Đồng Hới - Quảng Bình
187 Cty TNHH TM & Dịch vụ D.KA 1 5.913.287 6 Khu bể bơi tổng hợp - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - Đồng Phỳ - Đồng Hới - QB
188 Cty TNHH ĐT & XD Hoàng Minh 33 96.617.102 3 34 Quang Trung - Hải Đình - Đồng Hới - QB
189 Cty TNHH TM DV Kim Liờn 1 2 7.641.862 4 465 Lý Thường Kiệt - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
190 Cty TNHH XD Trường Phước 3 24.490.497 10 TK 11 Đồng Phỳ - Đồng Hới - Quảng Bình
191 Công ty TNHH vận tải  & DV Thỏi Sơn 3 16.032.284 4 Tổ 1 - TK 4 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
192 Cty TNHH Tư vấn & Xây dựng 567 4 21.663.676 5 TK3 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
193 Cty TNHH SX và TM Hải Dương 2 12.683.047 8 10 Lờ Lợi - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình
194 Cty CP Sỏch & Thiết bị giỏo dục Quảng Bình 1 5.832.627 6 104 Lý Thỏnh Tụng - Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
195 Cty TNHH TVXD TH Thuận Lý 2 10.173.370 6 TK4 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
196 Cty TNHH Tư vấn và xây dựng Đại An 5 18.293.161 5 30 Lờ Quý Đụn - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình
197 Công ty TNHH TH Phỳ Tuấn 2 8.357.288 5 TK9 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng  Bình
198 Doanh nghiệp tư nhân vận tải du lịch Mạnh Cường 1 16.663.729 18 TK 5 , Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
199 Công ty TNHH du lịch quốc tế Quảng Bình 3 21.299.647 5 54 Lý Thường Kiệt - Đồng Phỳ - Đồng Hới - Quảng Bình
200 Công ty TNHH một thành viên Tân Hựng Thịnh 3 7.556.260 3 Thụn 16, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình
201 Công ty TNHH VLXD Vạn Phúc 1 3.867.978 5 110 Hai Bà Trưng, Đồng Phỳ, Đồng Hới, Quảng Bình
202 Công ty cổ phần thủy điện Trường Sơn 29 78.754.434 3 KCN Tõy Bắc - Đồng Hới - Quảng Bình
203 Công ty TNHH 467 6 26.719.191 5 Lý Nam Đế, Đồng Phỳ, Đồng Hới, Quảng Bình
204 Công ty TNHH Tứ Hoàng 1 6.051.629 8 278/9 Nguyễn Văn Cừ - Đức Ninh Đụng - Đồng Hới - Quảng Bình
205 Công ty TNHH xuất khẩu hàng thủ Công mỹ nghệ Vạn Xuân 7 17.154.283 3 17 Trần Hưng Đạo, Đồng Hới, Quảng Bình
206 Công ty TNHH Tư vấn - Kỹ thuật Quảng Bình 5 35.852.896 7 Khu TT TM, Đường Hữu Nghi, Đồng Hới, Quảng Bình
207 Công ty TNHH thương mại Ngọc Toàn 6 32.505.903 6 Nguyễn Thỏi Học, TK 11, Nam Lý, Đồng Hới
208 Công ty cổ phần Thanh Phát 6 129.142.061 20 79A Quang Trung, Phỳ Hải, Đồng Hới
209 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phố Việt 8 26.699.426 4 Đường Thống Nhất, Diờm Hạ, Đức Ninh Đụng, Đồng Hới
210 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Hải Việt 4 21.417.407 6 Phựng Hưng, Đồng Phỳ, Đồng Hới, Quảng Bình
211 Khách sạn Trường Sơn 1 6.078.620 6 Tổ 6 TK5 Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình
212 Công ty TNHH du lịch thương mại Thảo Nguyờn 4 10.194.440 3 39 Hai Bà Trưng, Đồng Phỳ, Đồng Hới, Quảng Bình
213 Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Long Đại 5 30.575.712 6 20 Nguyễn Đức Cảnh, Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình
214 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Trường Lưu 1 66.297.676 12 44 Vừ Thị Sỏu - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
215 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Nam Quõn 2 9.769.229 6 Hoàng Kế Viờm - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
216 Công ty cổ phần tư vấn tổng hợp Quảng Bình 2 14.111.127 6 47 TK 9, Đồng Phỳ, Đồng Hới, Quảng Bình
217 Công Ty TNHH Gia Phát 5 20.204.484 6 QL 1A Thụn 3 Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
218 Công ty Cổ phần T&C Quảng Bình 3 8.277.798 3 07 Lâm ỳy - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình
219 Công ty TNHH sữa chữa ụ tụ Quang Thưởng 3 7.585.716 3 Thụn 6 Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
220 CN Khách sạn Nhật Lệ - Công ty TNHH MTV Hưng Vượng 5 155.095.228 17 16  Quỏch  Xuân Kỳ - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình
221 Công ty TNHH TM&DV Nhạn Hựng 6 10.351.294 3 05 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình
222 Công ty TNHH SX&TM Tiến Dương 7 37.788.334 6 179 Trần Hưng Đạo - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
223 Công ty TNHHTM & XD Hoàng Hằng 1 4.309.237 5 Số  52 Hữu Nghị - Tổ dõn phố 15 Bắc  Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
224 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Toàn Minh 4 21.557.959 6 372 Lý Thường Kiệt - Đồng Phỳ - Đồng Hới - Quảng Bình
225 Cty TNHH TM & Công Nghệ Nam Phong 1 2.516.078 3 32 Hai Bà Trưng - Đồng Phỳ - Đồng Hới - Quảng Bình
226 Cty TNHH Đại Vạn Phong 6 18.768.374 4 266 Lý Thường Kiệt - Đồng Phỳ - Đồng Hới - Quảng Bình
227 Cty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyờn L.P 2 9.576.091 6 TK8 Đồng Phỳ - Đồng Hới - Quảng Bình
228 Công ty TNHH Xây Dựng Dũng Phát 1 4.761.251 4 TK6 Thị Trấn Quy Đạt,  Minh Húa, Quảng Bình
229 Công ty TNHH GOLLOG 4 21.331.643 8 TK3 Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
230 Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp ETS 1 4.602.143 5 15 Đường 18-8 Đồng Phỳ - Đồng Hới - Quảng Bình
231 Cty TNHH XD & TMTH Vương Hưng 2 6.510.746 4 Tổ 7 Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
232 Công ty CP Xây dựng Thương mại 989 8 39.838.257 6 Xúm dõn cư Đồng Choi - Nghĩa Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
233 Công ty TNHH Vận Tải Hà Chi 1 5.061.628 6 Thụn 6 Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
234 Cty TNHH Công nghệ thực phẩm Đại Nam 1 3.696.590 4 TK13 Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
235 Cty TNHH Du lịch và Thương mại Anh Thư 3 6.693.949 3 TK 15 Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
236 Công Ty TNHH Cơ Điện và Thương Mại Nam Thủy 1 3.632.482 3 Số nhà 13, ngừ 12 Phan Đình Phựng, Bắc Lý, Đồng Hới , Quảng Bình
237 Công ty  TNHH SX & TM TH Đức Tuấn 5 10.501.855 3 Thụn 7 Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
238 Công Ty Cổ phần khoỏng sản Hoàng Long 22 179.734.501 8 Thụn Đồng Dương - Bảo Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
239 Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Hoa Lâm 8 88.910.197 15 44 Nguyễn Biểu, TK 2  Đồng Phỳ - Đồng Hới- Quảng Bình
240 Công ty TNHH xây dựng tổng hợp MIWA 4 12.984.635 4 Tổ dõn phố 7, phường Nam Lý, Tp Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
241 Công ty TNHH Lệ Sơn 7 16.843.467 3 TK4,phường Đồng Phỳ,tp Đồng Hới, Quảng Bình
242 Công ty Cổ phần NANO BICS 3 8.756.925 3 332 Trần Hưng Đạo,Nam Lý,Đồng Hới, QB
243 Công ty TNHH XDTH & TM Đức Phong 2 5.440.469 3 Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
244 Công ty CP Thụng tin và Thẩm Định Giỏ Miền Nam 3 13.085.689 5 Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
245 Công ty TNHH Phát Đạt TL 6 21.694.787 4 29 Tụn Thất Thuyết - Đồng Phỳ - Đồng Hới - Quảng Bình
246 Công ty TNHH Viễn thụng Linh Hằng 1 4.317.523 5 47 Trần Hưng Đạo - Đồng Phỳ - Đồng Hới - Quảng Bình
247 Cty TNHH TM - DV Bình Nhưỡng 1 1.913.435 8 Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình
248 DNTN Huy Thành 1 5.061.608 6 Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình
249 Cty TNHH TM XNK Hoàng Gia 2 19.526.686 11 12 Đặng Thai Mai, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình
250 Cty TNHH DUNG TIN 4 9.937.064 3 244 Trần Hưng Đạo, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
251 Cty TNHH Trớ Phát 1 3.181.695 3 Tổ 9 Đồng Phỳ, Đồng Hới, Quảng Bình
252 Công ty TNHH TM&DL Vy Vy 6 32.637.085 6 83 Đường F325, TK12 Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
253 Công Ty CP TM & DL VINACO 5 24.029.975 6 6 Thuận Lý, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
254 Công Ty TNHH XDTH Đặng Đại Phát 3 10.400.560 4 Đức Giang - Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
255 Công Ty TNHH Tổng hợp Ngọc Minh 5 7.738.781 4 TK7 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
256 Cty TNHH TM & XD Tấn Phát SPORT PRO 25 59.137.147 3 Lụ số H27-H28 Khu dõn cư phớa Nam đường Trần Hưng Đạo, TK11 Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
257 Công Ty TNHH TMDV Vận Tải Hữu Hiền 15 71.805.903 6 214 Lý Thường Kiệt, Đồng Phỳ, Đồng Hới, Quảng Bình
258 Cty TNHH TV & XD Nguyễn Phúc Gia Phát 4 10.061.818 3 Số 10, Ngừ 1 Tụn Thất Thuyết, Đồng Phỳ, Đồng Hới, Quảng Bình
259 Công Ty TNHH TM & DV Quảng Cỏo Chi Nguyễn 2 7.599.748 4 01 Lờ Trực - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình
260 Khách Sạn Thanh Long 1 2.721.785 3 56 Nguyễn Du - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình
261 Cty TNHH Cơ Khớ inox Hồng Phúc 6 16.480.204 3 379 Lý thường Kiệt, Đồng Phỳ, Đồng Hới, Quảng Bình
262 Cty TNHH Tin học Viễn Thụng Lờ nguyễn 1 4.721.356 6 304 Lý thường Kiệt, Đồng Phỳ, Đồng Hới, Quảng Bình
263 Công Ty TNHH Biển Khơi 2 3.734.072 3 12 Đường Huỳnh Cụn - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình
264 Công Ty TNHH DL Sụng Son 3 15.185.381 6 15 Mai Lượng - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
265 Cty Bảo hiểm Bưu điện KV Bình Trị Thiờn 16 55.009.171 3 Tầng 8, toà nhà số 4A Lỏng Hạ,  Ba Đình, TP Hà Nội
266 Trung Tâm ngoại ngữ Hồng Minh 5 18.392.777 4 50 Lờ Quý Đụn - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình
267 Công ty TNHH TM & XD Nguyễn Tâm 3 8.399.389 6 601 Lý Thường Kiệt - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
268 Công ty TNHH TM dich vụ Tuấn Phương 2 9.510.527 6 Tạ Quang Bửu - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
269 Công ty cổ phần COSEVCO Trường Thành 6 25.128.314 5 110 Quang Trung, Phỳ Hải, Đồng Hới, Quảng Bình
270 Công ty TNHH thương mại Bỏch Dũng 6 15.780.595 3 16 Đinh Tiờn Hoàng, Đồng Phỳ, Đồng Hới, QB
271 Cty TNHH XD & TM tổng hợp An Trường Phát 7 28.521.330 5 12B Thuận Lý - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
272 Cty TNHH TM & XD tổng hợp Trung Dũng 5 16.413.914 4 21 Xuân Diệu - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
273 Công ty TNHH TV Đầu tư XD Hà Nội - Quảng Bình 1 4.713.693 5 24 Dương Văn An - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình
274 Công ty Cổ phần Sao Việt 12 31.709.173 3 102 Dương Văn An - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình
275 Công ty TNHH đầu tư & xây dựng Công nghiệp Đại An 2 8.505.448 5 Tầng 2 Số 57 Quang Trung - Phỳ Hải - Đồng Hới - Quảng Bình
276 Công ty cổ phần kiến trỳc xanh QB 2 11.105.149 6 32 Lý Thường Kiệt - Đồng Phỳ - Đồng Hới - Quảng Bình
277 Công ty TNHH thương mại Vũ Nhung 2 9.461.256 6 Thụn Giao Tế - Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
278 Công ty TNHH đầu tư Phát triển Võn Anh 1 8.114.998 6 4/486 Trần Hưng Đạo - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
279 Công ty TNHH XD & TM Sơn Phỳ 4 12.759.951 4 39 Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
280 Công ty TNHH MTV Cựu Thanh niờn xung phong tỉnh Quảng Bình 1 4.406.861 5 47 Hai Bà Trưng, Đồng Phỳ, Đồng Hới, Quảng Bình
281 Công ty TNHH Lưới Việt Hà 3 8.110.401 3 Bảo Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
282 Công ty TNHH Thương mại Toàn Phát 4 9.708.425 3 69 Phan Đình Phựng, TK2, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
  BHXH HUYỆN MINH HÓA   0    
283 Công ty TNHH XD Nhật Lan 3 5.262.018 3 TT Quy Đạt - Minh Húa - Quảng Bình
284 Công ty TNHH tư vấn và  XDTH Hoàng Lâm 2 3.310.102 3 TK 8 - TT Quy Đạt - Minh Húa - Quảng Bình
285 Công ty TNHH TMDV Hoàng Tớn 7 14.705.293 3 Cha Lo - Dõn Húa - Minh Húa - Quảng Bình
286 Công ty TNHH TVXD Phỳ Minh 3 10.978.571 5 TT Quy Đạt - Minh Húa - Quảng Bình
287 Công ty TNHH Huy Nhị 7 31.631.658 6 Xó Húa Tiến - Minh Húa - Quảng Bình
288 Công ty TNHH Vật liệu - Xây dựng Huy Hoàng 5 18.316.430 6 TK 7 - TT Quy Đạt - Minh Húa - Quảng Bình
289 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thỏi Hà 4 20.844.330 8 Thụn 1 Thanh Long - Quy Húa - Minh Húa - Quảng Bình
290 Công ty TNHH Hoàng Bảo Anh 5 41.452.149 15 TK9 TT Quy Đạt - Minh Hoỏ - Quảng Bình
291 Công ty TNHH Phan Gia 2 41.357.231 36 Tiểu khu 5 - TT Quy Đạt - Minh Húa - Quảng Bình
292 Công ty TNHH Điện tử - Tin học Bảo Hương 2 46.657.742 38 TT Quy Đạt - Minh Hoỏ - Quảng Bình
293 Công ty TNHH TVXD Minh Húa 9 248.051.369 42 TK7 - TT Quy Đạt - Minh Húa - Quảng Bình
294 Công ty TNHH Tựng Sơn 4 140.957.770 61 Cha Lo - Dõn Húa - Minh Húa - Quảng Bình
  BHXH HUYỆN QUẢNG TRẠCH   0    
295 Doanh nghiệp tư nhân Thắng Lợi 9 15.242.689 3 Quảng Đụng - Quảng Trạch - Quảng Bình
296 Công ty TNHH TM và DV TH Nhật Quõn 3 6.394.111 4 Thụn Thanh Sơn - Quảng Thanh - Quảng Trạch - QB
297 Hộ KD cỏ thể Dương Văn Nhàn 2 5.660.395 4 Quảng Hưng - Quảng Trạch - Quảng Bình
298 HTX điện Quảng Trường 10 92.260.189 6 Quảng trường - Quảng Trạch
299 Công ty TNHH Khai Thỏc đỏ Công nghiệp II 11 72.809.296 7 Quảng Đụng - Quảng Trạch - Quảng Bình
300 CTY TNHH XD & TM Phương Đụng 1 34.669.668 7 Quảng Hưng - quảng trạch -QB
301 Hộ kinh doanh  Lờ Ngọc Quang 1 7.899.698 12 Xó Quảng Xuân  - Quảng Trạch - Quảng Bình
302 Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Yến 6 64.750.901 12 Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình
303 Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Vinh Huờ 33 48.684.063 33 QL1A Rũn - Quảng Trạch - Quảng Bình
304 Hộ kinh doanh cỏ thể Trần Thị Mỹ Lệ 4 70.121.828 33 Cảnh Húa - Quảng Trạch - Quảng Bình
305 HTX điện Quảng Phương 2 11.093.489 43 Quảng Phương - Quảng trạch
306 Trường Trung cấp nghề Bắc Miền Trung 9 205.755.536 43 Quảng Long - Quảng Trạch - Quảng Bình
307 HTX DV mua bỏn điện Quảng Kim 151 360.522.459 54 Quảng Kim - Quảng Trạch - Quảng Bình
308 Công ty TNHH XDTH Nam Gianh 11 53.008.307 91 Quảng Thuận - Quảng trạch - QB
309 Công ty COSEVCO I.5 41 221.044.085   Quảng Xuân - Quảng Trạch - Quảng Bình
  BHXH HUYỆN TUYÊN HÓA   0    
310 Công ty TNHH XD & TM Đại Thạch 28 59.293.827 3 Hương Húa - Tuyờn Hoỏ - Quảng Bình
311 DN cơ khớ Xuân Thiết 2 3.478.896 3 Đồng Lờ - Tuyờn Hoỏ - Quảng Bình
312 Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ viễn thụng Đụng Nam 3 20.532.468 4 TK 2 - Thị trấn Đồng Lờ - Tuyờn Húa - Quảng Bình
313 Công ty TNHH - Tư vấn xây dựng Hiếu Hựng 9 19.108.319 4 Đồng Lờ - Tuyờn Húa - Quảng Bình
314 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Tuấn Hưng 3 9.308.350 4 Đồng Lờ - Tuyờn Húa - Quảng Bình
315 Cty TNHH XDTH Đức Sỷ 7 24.263.418 5 Thị trấn Đồng Lờ - Tuyờn Húa - Quảng Bình
316 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Đức Trường 3 12.351.964 6 Hương Húa - Tuyờn Húa - Quảng Bình
317 Doanh nghiệp tư nhân TMSX và DV Thanh Tuấn 2 12.208.616 8 Đồng Lờ - Tuyờn Hoỏ - Quảng Bình
318 Công Ty TNHH Chế biến Lâm sản phụ xuất khẩu phương bắc 10 68.108.957 10 Đồng Lờ - Tuyờn Hoỏ - Quảng Bình
319 Công ty TNHH XD tổng hợp Xuân Thành 6 88.705.405 15 Thuận Húa - Tuyờn Húa - Quảng Bình
320 CT TNHHXD Thanh Tiến 3 120.403.725 35 Tiến Húa - Tuyờn Hoỏ - Quảng Bình
  BHXH TX BA ĐỒN   0    
321 HTX DV điện Nụng nghiệp Minh Trường 1 2.504.120 3 Ba Đồn
322 Công ty TNHH thớ nghiệm và Xây dựng Dũng Mạnh 1 6.150.129 3 Phường Ba đồn - Thị xó Ba Đồn - Quảng Bình
323 Công ty TNHH TM&DVCN Trường Thành 4 9.920.865 3 Ba Đồn
324 Công ty TNHH và DV Toàn Thắng 4 5.893.715 3 KP4 - Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn - Quảng Binh
325 Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 81 5 9.277.941 3 Phường Quảng Long - TX Ba Đồn - Quảng Bình
326 Công ty TNHH ưu Việt 5 8.316.910 3 Ba Đồn
327 Công ty TNHH địa chất và xây dựng Hoa Kỳ 7 16.042.764 3 KP1 phường Ba Đồn - TX Ba Đồn -Quảng Bình
328 HTX điện Quảng Sơn 9 14.955.129 3 Ba Đồn
329 Công ty TNHH XDTH Tiờn Phong 16 35.545.552 3 Số 432 Quang Trung - P.Quảng Long - TX. Ba Đồn - Quảng Bình
330 Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hạnh Giang 2 4.747.173 4 456 Quang Trung - P. Quảng Phong - TX Ba Đồn - Quảng Bình
331 Công ty TNHH tư vấn xây dựng Khoa Trung 4 9.283.706 4 Xó Quảng Phong - TX Ba Đồn - Quảng Bình
332 Công ty TNHH Anh Thỏi 4 10.614.397 4 KP5 - Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn
333 Công ty TNHH TM & DV Truyền thụng Phỳ Mạnh 5 12.269.598 4 đường Đào Duy Từ - P.Ba Đồn - TX. Ba Đồn - Quảng Bình
334 Hộ kinh doanh cỏ thể Dương Thị Lệ Hà 6 15.259.803 4  
335 Công ty TNHH -TMDV Trần Vinh 7 11.719.875 4  
336 Cty TNHH Vận tải TM Lờ Nam 22 51.207.176 4 số 233 Hựng Vương - Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn - Quảng Bình
337 Công ty CP TVXD Đụng Dương 1 4.122.705 5 KP3 Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn
338 Hộ kinh doanh cỏ thể Nguyễn Bỏ Thỳc 3 11.930.469 5 Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn - Quảng Bình
339 Công ty CPTMDV Kim Tự Thỏp 10 68.765.856 5 Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn - Quảng Bình
340 CT TNHH XD Tổng Hợp 179 6 26.133.241 6 Phường Quảng Thuận - TX Ba Đồn - Quảng Bình
341 Công ty TNHH TMXD Lý Hải 6 29.764.137 6 Ba Đồn
342 CT TNHH XD tổng hợp Tiền Phương 7 33.952.228 6 Ba Đồn
343 Công ty TNHH DV & TM Việt Giang 8 42.594.069 6 KP5 - Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn - Quảng Bình
344 Công ty TNHH TV Xây Dựng thành Gia 9 43.111.494 6 Ba Đồn
345 Công ty TNHH Phương Nam 9 41.852.866 6 KP 1 - Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn - Quảng Bình
346 Công ty TNHH Điện tử - Tin học Nam Sơn 10 42.812.054 6 Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn - Quảng Bình
347 Công ty TNHH XDTH Đa Thành 5 19.421.474 7 Thụn Tân Trường - Xó Quảng Tân - TX Ba Đồn - Quảng Bình
348 Nhà máytấm lợp Fibrocement COSEVCO 175 1.234.318.472 8 Quảng Xuân - Quảng Trạch - Quảng Bình
349 Công ty TNHH XDTH ỏnh Dương 1 6.891.622 9 Ba Đồn
350 Công ty TNHH XDTH Tiến Quỳnh 6 85.698.400 9 Ba Đồn
351 Công ty TNHH -TM Lực Bình 11 132.673.902 10 Ba Đồn
352 Công ty TNHH DV Cơ khớ -TM Trọng Duyến 4 43.530.962 11 Ba Đồn
353 Hộ kinh doanh cỏ thể Mai Thị Nhàn 1 9.147.315 12 Ba Đồn
354 CN Xớ nghiệp SXVLXD COSEVCO 12 257 3.478.773.590 12 Tiến Húa - Tuyờn Húa - Quảng Bình
355 Công ty XDTH Hải Võn 1 10.997.638 15 Tổ dõn phố Minh Lợi - P. Quảng Thọ - TX Ba Đồn - Quảng Bình
356 Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phúc Lợi 3 55.370.163 15 Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn - Quảng Bình
357 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiờn Phước 1 20.208.484 18 Ba Đồn
358 Nhà máyXi măng COSEVCO 11 147 3.844.228.257 18 Quảng Trường - Quảng Trạch - Quảng Bình
359 Công ty TNHH XD TH Toàn Thắng 13 278.644.984 19 Số 294 Quang Trung - Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn - Quảng Bình
360 Công ty TNHH Đức Cường 1 27.120.622 24 Ba Đồn
361 Doanh Nghiệp Xăng dầu Thỏi Dương 4 87.292.707 29 Ba Đồn
362 Công ty TNHH XDTH Bắc Quảng Bình 4 82.030.528 30 Phường Quảng Long - TX Ba Đồn - Quảng Bình
363 Công ty TNHH ỏi Sơn 4 85.762.644 30 Ba Đồn
364 CTY CP SXVL&XD COSEVCO I Quảng Bình 60 21.349.922.575 35 334 Quang trung - Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn - Quảng Bình
365 Công ty XDTH Trường Sơn 1 87.788.724 42 Nhân Thọ - Phường Quảng Thọ - TX Ba Đồn - Quảng Bình
366 Công ty CP TM và Du Lịch Hoàng Hà 5 161.836.589 47 Ba Đồn
367 Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Đức Hoàng 7 285.902.735 65 Ba Đồn
368 HTX Điện Thổ ngọa 1 48.798.727 67 HTX Thủy lợi , thổ ngọa  - P. Quảng Thuận - TX Ba Đồn - Quảng Bình
  BHXH HUYỆN BỐ TRẠCH   0    
369 CN Lâm Trường Rừng Thụng Bố Trạch Cty TNHH Một TV LCN Long Đại 123 261.096.271 3 TT Hoàn Lóo - Bố Trạch - Quảng Bình
370 Cty TNHH XD Trường Thành Quảng Bình 16 39.243.347 3 TT Hoàn Lóo - Bố Trạch - Quảng Bình
371 Cty TNHH Thanh Phương 23 52.078.670 3 TT Hoàn Lóo - Bố Trạch - Quảng Bình
372 Cty TNHH Công trỡnh 126 4 8.659.101 3 TT Hoàn Lóo - Bố Trạch - Quảng Bình
373 Cty TNHH Hựng Phỳ 9 23.031.294 3 Thanh Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
374 Cty TNHH TM DV ễTụ Trương Đệ 3 5.421.582 3 Lý Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
375 Cty TNHH Sinh Thỏi 9 16.531.543 3 Thanh Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
376 Cty TNHH XD & TM Kỳ Mỹ 9 14.801.585 3 TK1 TT Hoàn lóo - Bố Trạch - Quảng Bình
377 Cty TNHH TM & XD Nam Hoỏ 6 15.313.579 3 Đại Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
378 Cty TNHH Khảo sát Thiết Kế Bình Minh 3