TRANG CHỦ    |     HỎI - ĐÁP    |     TÌM KIẾM    |    VĂN BẢN    |    

                             Tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người - Là chỗ dựa vững chắc của người lao động.
 

   THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN TRÊN 3 THÁNG

Tính đến ngày 30/6/2017

 

STT Họ và tên Địa chỉ liên hệ Số lao động Số tháng nợ  Tổng số tiền nợ
A B C 1 2 3
I. KHỐI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP        
1 Trung tâm kỹ thuật Địa chính 105 Hữu Nghị - Đồng Hới - QB 53 6 293,417,475
2 Trung tâm phát triển quỹ đất QB 105 Hữu Nghị - Nam Lý - Đồng Hới - QB 53 4 172,350,955
3 Trường mầm non Đức Ninh Đức Ninh - Đồng Hới - QB 42 3 159,480,273
4 Ban QLDAKT Miền núi Minh hóa TT Quy Đạt - Minh Hóa - QB 22 6 138,084,687
5 Trường THCS Quảng Lộc Xã Quảng Lộc - TX Ba Đồn - QB 33 3 118,399,506
6 Trường Mầm non Phúc Trạch Phúc Trạch - Bố Trạch - QB 57 3 104,003,044
7 BQL rừng PH huyệnTuyên hóa Đồng Lê - Tuyên Hoá - QB 45 3 99,992,852
8 Trường THCS Bắc Trạch Bắc Trạch - Bố Trạch - QB 24 3 98,240,701
9 Ban Quản Lý Rừng phòng hộ Động Châu Kim Thủy - Lệ Thủy - QB 40 3 96,236,427
10 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường 105 Hữu Nghị - Nam Lý - Đồng Hới - QB 43 3 93,970,276
11 TT công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường 105 đường Hữu Nghị - Đồng Hới - QB 35 3 88,256,669
12 Trường Mầm Non Hoa Mai TT Kiến Giang - Lệ Thủy - QB 27 3 80,180,188
13 Ban Quản lý rừng phòng hộ Quảng Trạch Phường Quảng Long - Thị xã Ba Đồn - QB 36 3 75,441,637
14 Trường MN Hóa Phúc Hóa Phúc - Minh Hóa - QB 13 5 62,836,526
15 BQL rừng phòng hộ ĐHới Hải Đình - Đồng Hới - QB 20 3 58,792,493
16 Trung tâm phát triển quỹ đất TT Kiến Giang - Lệ Thủy - QB 12 3 48,690,674
17 Trại Lợn Giống và Thụ Tinh Nhân Tạo Xuân Thủy - Lệ Thủy - QB 3 8 47,606,080
18 Văn phòng Đăng ký QSD Đất Quảng Trạch Ba Đồn - TX Ba Đồn- QB 18 3 45,908,943
19 BQL  Dự án Môi trường & Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới 34 Trần Quang Khải - Đồng Phú - Đồng Hới - QB 16 3 42,795,055
20 Phòng Y tế thị xã Ba Đồn Phường Quảng Thọ - TX Ba Đồn - QB 7 4 36,444,750
21 Trung tâm phát triển quỹ đất TX Ba Đồn Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn - QB 14 3 34,230,899
22 Phòng Y Tế Quảng Trạch Quảng Thọ - Ba Đồn - QB 7 4 31,405,346
23 Trạm Khuyến Nông huyện Minh Hóa TT Quy Đạt - Minh Hóa - QB 8 3 26,210,298
24 Phòng Y tế Huyện Minh Hóa TT Quy Đạt - Minh Hóa - QB 5 4 24,060,955
25 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TT Quán Hàu - Quảng Ninh - QB 9 4 23,847,674
26 Trung tâm giới thiệu việc làm - Trường trung cấp nghề số 9 193 đường Hữu Nghị - Đồng Hới - QB 3 6 17,952,325
27 Hội doanh nghiệp trẻ QB 1B Trần Hưng Đạo - Đồng Phú - Đồng Hới - QB 1 12 10,775,742
28 Hội luật gia tỉnh QB trụ sở đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh QB - Đường 36m Nam Lý - Đồng Hới - QB 2 3 10,016,161
II. KHỐI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN        
1 UBND xã Thượng Trạch Thượng Trạch - Bố Trạch - QB 17 7 88,792,903
2 UBND xã Hóa Thanh Hóa Thanh - Minh Hóa - QB 21 4 78,189,931
3 Cán bộ không chuyên trách xã Quảng Hải Quảng Hải - TX Ba Đồn - QB 17 12 75,595,494
4 UBND xã Quảng Hợp Quảng Hợp - Quảng Trạch - QB 24 4 66,095,721
5 Cán bộ không chuyên trách xã Quảng Thủy Quảng Thủy - TX Ba Đồn - QB 15 8 58,224,984
6 UBND xã Cảnh Dương Cảnh Dương - Quảng Trạch - QB 20 3 57,168,343
7 Cán bộ không chuyên trách xã Vạn Trạch Vạn Trạch - Bố Trạch - QB 10 3 52,053,722
8 Cán bộ không chuyên trách xã Quảng Lộc Quảng Lộc - TX Ba Đồn - QB 11 9 45,133,562
9 UBND xã Ngư Hóa Ngư Hóa - Tuyên Hoá - QB 19 3 40,922,008
10 Cán bộ không chuyên trách xã Quảng Tiên Quảng Tiên - TX Ba Đồn - QB 12 6 39,842,235
11 Cán bộ không chuyên trách xã Quảng Hòa Quảng Hòa - TX Ba Đồn - QB 9 11 32,174,021
12 Cán bộ không chuyên trách TT Quy Đạt TT Quy Đạt - Minh Hóa - QB 12 8 26,450,251
13 Cán bộ không chuyên trách xã Quảng Sơn Quảng Sơn - TX Ba Đồn - QB 15 5 25,277,040
14 Cán bộ không chuyên trách phường Quảng Thọ Phường Quảng Thọ - TX Ba Đồn - Q Bình 7 12 24,484,413
15 Cán bộ không chuyên trách xã Hồng Hóa Hồng Hóa - Minh Hóa - QB 15 6 24,275,658
16 Cán bộ không chuyên trách xã Quảng Trung Quảng Trung - TX Ba Đồn - QB 7 12 23,484,413
17 Cán bộ không chuyên trách xã Tân Hóa Tân Hóa - Minh Hóa - QB 15 3 23,273,655
18 Cán bộ không chuyên trách phường Quảng Long Phường Quảng  Long - TX Ba Đồn - QB 7 11 22,207,612
19 Cán bộ không chuyên trách xã Vạn Ninh Vạn Ninh - Quảng Ninh - QB 12 5 19,877,505
20 Cán bộ không chuyên trách xã Thượng Hóa Thượng Hóa - Minh Hóa - QB 19 4 19,833,668
21 Cán bộ không chuyên trách xã Sơn Hóa UBND xã Sơn Hóa - Tuyên Hóa - QB 15 5 19,569,730
22 Cán bộ không chuyên trách xã Ngư Hóa UBND xã Ngư Hóa - Tuyên Hóa - QB 14 6 19,154,128
23 Cán bộ không chuyên trách xã Hương Hóa UBND xã Hương Hóa - Tuyên Hóa - QB 16 3 17,019,812
24 Cán bộ không chuyên trách phường Quảng Phong Phường Quảng Phong - TX BĐ - Q Bình 8 7 16,982,187
25 Cán bộ không chuyên trách xã Mai Hóa UBND xã Mai Hóa - Tuyên Hóa - QB 13 5 15,366,574
26 Cán bộ không chuyên trách phường Quảng Phúc Quảng Phúc - TX Ba Đồn - QB 6 9 14,986,641
27 Cán bộ không chuyên trách xã Hóa Hợp Hóa Hợp - Minh Hóa - QB 17 4 14,863,808
28 Cán bộ không chuyên trách  xã Dân Hóa Dân Hóa - Minh Hóa - QB 18 3 11,015,287
III. KHỐI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC        
1 Cty TNHH 1 Thành viên Việt Trung Thị trấn nông trường Việt Trung _ BT _ QB 739 16 11,643,423,815
2 Công ty TNHH1Tv TM và DL Vinashin QB  Đường Trương Pháp - Hải Thành - Đồng Hới - QB   43 2,990,160,614
3 Công ty TNHH MTV CNTT QB TT Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh QB   45 1,683,877,202
4 Công ty TNHH một thành viên CNTT QB TT Quán Hàu, Quảng Ninh, QB 42 21 1,069,278,866
5 Công ty COSEVCO 1.8 Thọ Lộc - Bố Trạch - QB 36 3 113,716,926
6 Công ty TNHH1Tv TM và DL Vinashin QB 82  Bà Triệu - Đồng Phú - Đồng Hới - QB 1 6 13,964,349
IV. KHỐI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH        
1 Tổng Công ty CP SXVL&XD Cosevco 1 334 Quang trung - Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn - QB 36 18 18,232,077,147
2 Cty CP COSEVCO 6 Số 2 Huyền Trân Công Chúa - Đồng Hới - QB 122 50 14,936,155,895
3 CN Xí nghiệp SXVLXD COSEVCO 12 Tiến Hóa - Tuyên Hóa - QB 193 18 9,652,540,396
4 Chi nhánh nhà máy Xi măng COSEVCO 11 Quảng Trường - Quảng Trạch - QB 122 18 7,812,759,038
5 Nhà máy tấm lợp Fibrocement COSEVCO Quảng Xuân - Quảng Trạch - QB 134 18 4,173,050,513
6 Công Ty CP Hóa Chất & Cao su COSEVCO Khu công nghiệp Tây bắc Đồng Hới, QB 19 42 2,113,890,561
7 Công ty CP Tập Đoàn Đầu tư Trường Sơn 251A - đường Quang Trung - Phú Hải - Đồng Hới - QB 28 47 1,775,057,281
8 Cty Cổ phần Đại Thành Thôn 3 Trung Trạch - Bố Trạch - QB 35 32 1,067,435,353
9 Công Ty CP Sản Xuất Vật Liệu và  Xây Dựng Công Trình 405 Số 03  Đường Nguyễn Trãi - Hải Đình - Đồng Hới - QB 38 8 1,011,798,400
10 Công ty TNHH Tổng công ty Thế Thịnh 107 Hữu Nghị - Đồng Hới - QB 18 40 969,679,627
11 Công ty TNHH Anh Trang. 80B Hữu Nghị - Đồng Hới - QB 5 49 781,501,830
12 Công ty TNHH Đức Vinh Đức Ninh - Đồng Hới - QB 10 61 750,261,028
13 Công ty CP Tân Quang Thành - QB Bắc Lý - Đồng Hới - QB   53 703,354,611
14 Công ty TNHH TM&DV Song Thành. 55 Trương Pháp - Hải Thành - Đồng Hới - QB 38 19 686,884,034
15 Cty TNHH XDTH Nhật Lệ Hà Trung - Bảo Ninh - Đồng Hới - QB 10 66 600,109,259
16 Cty CP sửa chữa đường bộ và XDTH QB 27 Phan Đình Phùng, Bắc Lý, Đồng Hới, QB 112 4 583,790,362
17 Cty TNHH Sản xuất nhôm Asia Vina - Taiwan Số 182 đường F325, P Bắc Lý, Đồng Hới, QB   41 569,677,535
18 Công Ty TNHH Bình Long 82 Nguyễn Văn Cừ TK2 - Nam Lý - Đồng Hới - QB   58 482,766,249
19 Công ty TNHH Tư vấn XD Sơn Hà. 57 Quang Trung - Đồng Hới - QB 10 30 470,869,683
20 Cty CP Tập đoàn Trường Thịnh 50 Nguyễn Hữu Cảnh - Đồng Hới - QB 179 3 409,396,214
21 Công ty TNHH  Bình Phước Số 39, đường 18/8 - Đồng Phú - Đồng Hới - QB 13 24 405,279,075
22 Công Ty CP XDTH QB TK13 - Bắc Lý - Đồng Hới - QB 31 10 383,378,207
23 Cty TNHH XDTH Hà Nam TT Hoàn Lão - Bố Trạch - QB 2 49 381,639,919
24 Cty Cổ phần Chánh Hòa Nam Trạch - Bố Trạch - QB 19 28 378,958,639
25 Cty TNHH Bảo Trâm TK 7 Đồng Sơn - Đồng Hới - QB 10 40 351,193,416
26 Công Ty TNHH Thuỷ Sản Hưng Biển Thôn Cửa Phú - Bão Ninh - Đồng Hới - QB 9 25 341,836,365
27 Công ty Cổ phần Công nghiệp Đồng Tâm QB Khu CN Tây Bắc - Bắc Lý - Đồng Hới - QB 64 6 323,368,771
28 Công ty TNHH MTV Hưng Vượng 80 - Đường Hữu Nghị - Đông Hới - QB 9 24 314,245,232
29 CN Khách sạn Nhật Lệ - Công ty TNHH MTV Hưng Vượng 16  Quách  Xuân Kỳ - Hải Đình - Đồng Hới - QB 2 44 305,042,209
30 Công ty CPSXVL &XD Tổng hợp Minh Sơn Quảng Phú - Quảng Trạch - QB 12 16 304,323,666
31 Công Ty  TNHH Tư Vấn Xây Dựng Trường Sơn 101 Đường Hữu Nghị - Đồng Hới - QB 35 7 296,179,124
32 Cty TNHH Việt Hà Thôn Tân Lý, xã Hải Trạch - Bố Trạch - QB 3 67 292,963,823
33 Trường Trung cấp nghề Bắc Miền Trung Quảng Long - Quảng Trạch - QB   51 282,078,951
34 Cty TNHH XD TM&DL Bắc Sông Son TT Hoàn Lão - Bố Trạch - QB   112 258,571,950
35 Công ty TNHH Tùng Sơn Cha Lo - Dân Hóa - Minh Hóa - QB 4 69 257,491,812
36 Công ty TNHH Thương mại may Thăng Long 42 Trần Quang Khải - Đồng Phú - Đồng Hới - QB 117 4 247,498,791
37 Cty TNHH Xây Dựng Giao Thông Đạt Hùng  từ 05/2014) 393 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - QB   60 244,373,257
38 Công ty CP Cấp thoát nước Hòn La Tầng 1 - 101 Hữu Nghị - Đồng Hới - QB   43 219,674,421
39 Công Ty TNHH Hoàng Huy Toàn Xã Lộc Ninh - Đồng Hới - QB 64 3 219,171,004
40 Công Ty CP XDTH II QB 27 Lý Thường Kiệt - Đồng Mỹ - Đồng Hới - QB 61 4 218,158,167
41 Cty Cổ Phần Hải Thanh Thanh Trạch - Bố Trạch - QB   67 213,803,269
42 Công Ty TNHH Tân Bình 04 Lê Văn Hưu - Phường Hải Đình - Đồng Hới - QB 47 5 210,984,020
43 CTCP COSEVCO Lê Hóa Đồng Lê - Tuyên Hoá - QB 55 4 204,535,411
44 Công Ty TNHH Phú Hưng Hải Thị xã Ba Đồn, tỉnh QB   36 195,815,991
45 Cty cổ phần Sơn Thành 178 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - QB 34 6 195,587,518
46 Cty TNHH XDTH  Xuân Hưng TT Hoàn lão - Bố Trạch - QB 6 30 189,502,016
47 Công ty TNHH XD Thành Việt 36 Nguyễn Đức Cảnh - Đồng Mỹ - Đồng Hới - QB 5 19 184,833,323
48 Cty TNHH TM & XD Tấn Phát SPORT PRO Lô số H27-H28 Khu dân cư phía Nam đường Trần Hưng Đạo, TK11 Nam Lý, Đồng Hới, QB 33 6 183,203,611
49 Cty TNHH TV&XD Tân Việt á 13 Quang Trung - Hải Đình - Đồng Hới - QB 5 28 180,482,723
50 Công Ty CP In QB 585 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - QB 52 3 179,247,646
51 Công ty TNHH TVXD Minh Hóa TK7 - TT Quy Đạt - Minh Hóa - QB   38 172,887,411
52 Công ty TNHH Địa Cầu Xanh  từ 09/2013) 47 Lương Thế Vinh - Hải Đình - Đồng Hới - QB   59 168,141,147
53 Cty TNHH XDTH Trường Ngân Đại Trạch - Bố Trạch - QB 2 52 166,713,729
54 Cty TNHH Thủy Phương 59 Hữu Nghị - TK15- Bắc Lý - Đồng Hới - QB 4 15 166,178,217
55 Công Ty TNHH Tư Vấn & Xây Dựng Thành Đạt   21 Lê Quý Đôn - Đồng Mỹ - Đồng Hới - QB   52 164,055,958
56 Công ty TNHH in Thanh Phúc QB 98 Hữu Nghị - Đồng Hới - QB 30 7 162,898,739
57 Công ty cổ phần giấy QB Phú Thủy - Lệ Thủy - QB   59 162,719,014
58 Công ty CP Đầu Tư và TM Hồng Đức TK8 - Nam Lý - Đồng Hới - QB 3 42 161,991,689
59 Công Ty TNHH TMDV Vận Tải Hữu Hiền 214 Lý Thường Kiệt, Đồng Phú, Đồng Hới, QB 5 19 161,389,781
60 C.ty TNHH Đức Toàn Đồng Lê - Tuyên Hoá - QB 53 3 160,992,326
61 Cty CP Xây dựng và Môi trường Tân Phát 60 đường F325 - Đồng Hới - QB 3 34 150,461,687
62 Trường Tiểu học Chu Văn An TK2 - Đồng Phú - Đồng Hới - QB 47 3 149,961,374
63 Công Ty TNHH XDTH Hoàng Hà   30 Tố Hữu Nam Lý - Đồng Hới - QB   50 149,007,909
64 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại xuất nhập khẩu Hoa Sen TK1, Bắc Lý, Đồng Hới, QB   16 146,980,010
65 Công ty TNHH Hoàng Bảo Anh TK9 TT Quy Đạt - Minh Hoá - QB 5 41 140,582,828
66 Công ty TNHHTM-DV Phương Nam 10 Quang Trung - Đồng Hới - QB 4 27 140,536,701
67 Cty TNHH Mai Linh - Ngừng giao dịch từ tháng 01/2015 Nam Lý - Đồng Hới - QB   65 139,650,898
68 Công ty TNHH TM&XD Tấn Phát Sport. 212 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - QB 23 6 133,425,456
69 Công ty TNHH Phú Ninh. 253 Quang Trung QL1A Phú Hải - Đồng Hới - QB 20 6 132,986,674
70 Công ty CP TV&ĐT Long Giang Thịnh Vĩnh Ninh - Quảng Ninh - QB 39 4 131,683,068
71 Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Đức Hoàng đường quang trung - P. Quảng Phong - TX Ba Đồn - QB   13 131,648,843
72 Cty CP thương mại và du lịch Vĩnh Hà Bảo Ninh - Đồng Hới - QB 26 3 125,895,242
73 Công ty TNHH MTV Xây lắp Trường Thịnh 50 Nguyễn Hữu Cảnh - Hải Đình - Đồng Hới - QB 58 3 125,203,998
74 Cty TNHH Trung Du Vạn Trạch - Bố Trạch - QB   34 123,971,504
75 Công ty TNHH Phú Thăng 19 Lý Thường Kiệt, Đồng Mỹ, Đồng Hới, QB 3 19 121,957,633
76 CT TNHHXD Thanh Tiến Tiến Hóa - Tuyên Hoá - QB 3 33 121,079,120
77 Cty TNHH XD&TM Ninh Đức  Đức Ninh - Đồng Hới - QB   53 120,901,810
78 Công ty CP ĐT&XD Hải Đình   83/20 Lê Thành Đồng - Hải Thành - ĐH - QB Đồng Hới - QB   59 120,618,315
79 Cty TNHH Thông Ngân Phú Trạch - Bố Trạch - QB 19 6 120,374,318
80 Công ty TNHH Xây dựng Sông Gianh 5 23 Lý Thường Kiệt - TX Ba Đồn - QB 31 4 117,174,514
81 Công ty TNHH Lệ Sơn 251 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - QB 7 17 115,776,115
82 Cty CP TV & Giám định CTXD Tân Đại Hoàng   36 Nguyễn Biểu - Đồng Phú - Đồng Hới - QB   47 113,492,093
83 Cty TNHH Sơn Nam Hải Trạch - Bố Trạch - QB 2 70 113,359,261
84 Công ty TNHHTV & ĐT Hoàng Gia Phát 89 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - QB 9 12 110,961,143
85 Cty CP giáo dục Trí Nhân Tâm TK2 Đồng Phú - Đồng Hới - QB 33 4 107,846,173
86 CTy  TNHH Kiến trúc nội thất Đại Dương 226-Trần Hưng Đạo - Đồng Hới   42 106,626,163
87 Cty TNHH sản xuất và thương mại Sư Lý Khu A - KCN Tây Bắc - Đồng Hới - QB 27 4 105,280,336
88 Công ty CP khai thác sản xuất  bột đá chất lượng cao Linh Thành QB Tầng 6 - 05 Quang Trung - Hải Đình - Đồng Hới - QB 16 6 103,624,863
89 Cty TNHH KTCN Thiên Bảo Hoàn Lão - Bố Trạch - QB 2 24 103,569,110
90 Công Ty CP Đức Thắng Thôn Cửa Phú - Bảo Ninh - Đồng Hới - QB 15 7 103,191,767
91 CN Cty TNHH XDTH Đại Phong. Bắc Lý - Đồng Hới - QB 3 30 102,990,984
92 Công ty TNHH XD Thuận Đức Thôn Thuận Đức - Xã Thuận Đức - Đồng Hới - QB 4 22 101,503,901
93 Doanh Nghiệp Xăng dầu Thái Dương Xã Quảng Hòa - Thị xã Ba Đồn - QB 2 33 100,471,587
94 Công ty TNHH DV bảo vệ vệ sỹ Hải Long  Đồng Phú - Đồng Hới - QB   25 99,388,033
95 Công ty CP nhựa Đại Trường Phát Bắc Lý - Đồng Hới - QB   38 94,488,655
96 Cty TNHH XD&TM Thành Sơn Trung Trạch - Bố Trạch - QB   66 94,295,342
97 Công ty TNHH Phan Gia Tiểu khu 5 - TT Quy Đạt - Minh Hóa - QB 2 60 93,014,985
98 Công ty TNHH Tổng đại lý Bảo hiểm Phúc An Gia 190 Trần Hưng Đạo - Đồng Phú - Đồng Hới - QB 7 12 91,306,204
99 Công ty cổ phần Thanh Phát 79A Quang Trung, Phú Hải, Đồng Hới 4 10 91,143,351
100 Cty TNHH Môi trường Phong Nha Sơn Trạch - Bố Trạch - QB 17 6 90,585,364
101 Công ty TNHH Khai Thác đá công nghiệp II Quảng Đông - Quảng Trạch - QB   16 90,521,373
102 Công ty TNHH XD & TM Đại Thạch Hương Hóa - Tuyên Hoá - QB 26 4 89,084,053
103 Công ty TNHH thương mại Ngọc Toàn Nguyễn Thái Học, TK 11, Nam Lý, Đồng Hới 2 21 88,938,848
104 Cty TNHH XDTH Đại Thành An Đường Nguyễn Thái Học - Nam Lý - Đồng Hới - QB   54 87,416,551
105 Cty TNHH Kiến trúc và xây dựng Tân Việt  Hải Đình- Đồng Hới - QB   31 85,392,474
106 Công ty TNHH Kiến Trúc H&T 29A Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - QB 6 13 85,082,411
107 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tràng An Sơn Trạch - Bố Trạch - QB 14 6 83,591,253
108 Cty TNHH CN và XD Nhật Toàn 28 Bà Triệu - Đồng Hới - QB   58 81,811,314
109 Xí nghiệp sản xuất và cung ứng thiết bị Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới _QB 34 3 81,252,156
110 Cty TNHH Mỹ Thuật Quảng Cáo Kỳ Sơn 292 Trần Hưng Đạo - Nam Lý - Đồng Hới - QB 13 6 80,966,477
111 Cty CP tư vấn xây dựng DTC Phong Nha - Nam Lý - Đồng Hới - QB (nằm trong quỹ hỗ trợ trẻ em) 15 6 80,912,037
112 Công ty TNHH Khai Thác Đá Công Nghiệp I Vạn Ninh - Quảng Ninh - QB 27 4 79,347,274
113 Cty TNHH SX Nước Uống TK Bảo Ninh Trung Bính - Bảo Ninh - Đồng Hới - QB   15 77,942,274
114 Công ty TNHH du lịch quốc tế QB 75 Lý Thường Kiệt  - Đồng Hới - QB 2 25 76,364,473
115 Công ty TNHH Vĩnh Thành QB 167 Hữu Nghị, TK 10, Nam Lý, Đồng Hới, QB 4 19 76,319,468
116 Cty CP Trường Thịnh 5 50 Nguyễn Hữu Cảnh , Đồng Hới, QB 31 3 76,101,778
117 Cty TNHH XDTH Thành Nam   Cụm 1- TP10 - Nam Lý - Đồng Hới - QB(sau lưng trường Chính Trị)   47 75,995,865
118 Cty TNHH Thanh Bình Hải Đình - Đồng Hới - QB   17 75,676,943
119 Công ty TNHH Sung Yến. TK14 - Nam Lý - Đồng Hới - QB 7 11 75,347,939
120 Cty TNHH XD & TM TH LongTrường Phát 12B Thuận Lý - Nam Lý - Đồng Hới - QB 4 18 74,726,423
121 Cty TNHH Hải Huyền Phùng Hưng - Đồng Phú - Đhới - QB 18 5 74,099,368
122 Công ty TNHH TMVT Tân Châu Phát Tổ DP8 P. Bắc Nghĩa - Đồng Hới - QB 12 7 74,066,139
123 Trung tâm ngoại ngữ Asem Link 101 Lý Thường Kiệt -Đồng Hới - QB 31 3 73,463,393
124 Cty TNHH XDTH Tây QB Sơn Trạch - Bố Trạch - QB 3 32 71,665,782
125 Công ty CP TM và Du Lịch Hoàng Hà đường Quang trung - P. Quảng Thọ - TX Ba Đồn - QB   28 71,350,097
126 Công ty XDTH Trường Sơn Nhân Thọ - Phường Quảng Thọ - TX Ba Đồn - QB   36 71,306,018
127 Công ty TNHH XDTH Tiên Phong Số 432 Quang Trung - P.Quảng Long - TX. Ba Đồn - QB 24 4 70,176,037
128 Công ty TNHH Hoàng Lâm KCN Tây Bắc TP Đồng Hới - Bắc Lý - Đồng Hới - QB 12 6 69,672,202
129 Công ty TNHH máy tính Sông  Gianh Số 352, Quang Trung, Ba Đồn, TX Ba Đồn, QB 5 15 68,967,468
130 Công ty TNHH Tân Hương TT Quy Đạt - Minh Hóa - QB   76 68,875,287
131 Công ty TNHH tư vấn XD Phục Hưng Tổ 6 - TK3 - Nam Lý - Đồng Hới - QB 3 22 68,751,732
132 Công ty TNHH thương mại Hằng Dương Phường Quảng Thuận - TX Ba Đồn - QB 35 3 68,061,525
133 Công Ty CP TMDV Yến Đạt 270 TK Phú Thượng - Phú Hải - Đồng Hới - QB   54 67,791,033
134 Cty THHH TM & DV Thành Châu Giao tế - Đức Ninh - Đồng Hới - QB 10 7 66,661,577
135 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Hợp Phố 34-36 Lý Thường Kiệt - Đồng Phú - Đồng Hới - QB 12 7 66,322,057
136 Công ty TNHH TM SX XD TS Tiến Dũng   Quang Phú - Đồng Hới - QB   46 66,051,707
137 Công ty TNHH TVXD Tân tiến TK9 - Bắc Lý - Đồng Hới - QB 2 27 65,727,506
138 Công ty TNHH SXTM TH Thương Ngọc. Đường F325 - TK8 - Bắc Lý - Đồng Hới - QB 12 5 65,233,319
139 Công Ty TNHH Xây Dựng Bình Minh  117 Lê lợi  - Đồng Hới - QB   24 64,988,430
140 Công ty TNHH TV-XD Thành Tín 50 Hàn Thuyên - TDP 2 - Bắc Lý - Đồng Hới - QB 6 6 64,075,049
141 Cty TNHH TMDV Nguyễn Sơn Lộc Ninh - Đồng Hới - QB   52 63,699,536
142 Công ty Cổ phần XDTH Cosevco 16 Thôn 2 - Quảng Liên - Quảng Trạch - QB   25 63,170,174
143 Công ty TNHH Linh Long 20Quang Trung Hải Đình  - Đồng Hới - QB 18 3 62,819,319
144 Công ty TNHH Việt á   61 Trần Hưng Đạo - Đồng Phú - ĐH - QB   49 62,639,628
145 Công ty TNHH TV Xây Dựng thành Gia Số 140 Chu Văn An, p.Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn, tỉnh QB 9 9 60,880,593
146 Công ty TNHH XD Việt Tiến TK 9 Nam Lý - Đồng Hới - QB 23 3 60,526,144
147 Công ty TNHH DVTH Đăng Quang 06 - Lê Quý Đôn - Đồng Hới - QB 3 18 60,013,428
148 Công Ty TNHH Trường An 559B  Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - QB 11 6 59,891,230
149 Cty CP TM - Quảng Cáo Sao Đỏ 148 THĐ - Đồng Phú - Đồng Hới - QB 2 29 59,579,425
150 Công ty TNHH điện tử tin học  Vĩnh Hoàng 122 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới -QB 22 3 59,486,745
151 Công Ty TNHH XDTH Phú Vinh. TK3 - Bắc Nghĩa - Đồng Hới - QB   24 58,792,091
152 Cty TNHH TM dược phẩm Ngọc Hà 483 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - QB 29 3 58,663,541
153 Cty TNHH TM & XD tổng hợp Trung Dũng 21 Xuân Diệu - Nam Lý - Đồng Hới - QB 6 11 58,629,793
154 Công TyTNHH TM và XD Thắng  Lợi  Đường Bà Triệu TK 9 Đồng Phú - Đồng Hới - QB   46 57,753,831
155 Công ty TNHH TMXD Lý Hải Thị xã Ba Đồn, tỉnh QB 4 16 57,057,618
156 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nhật Nam 34 Ngô Gia Tự, TK11, Nam Lý, Đồng Hới, QB 3 18 56,381,931
157 Cty TNHH XD & TM Kỳ Mỹ TK1 TT Hoàn lão - Bố Trạch - QB 11 7 56,381,847
158 Cty TNHH TV&XD Điện Đức Trung. Nghĩa Ninh - Đồng Hới - QB 9 6 55,695,468
159 Công ty TNHH điện tử TMTH Khánh Hà 182 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - QB 17 4 55,541,938
160 Công ty CPĐT- XDTM ASEAN  18 Nguyễn Đình Chiểu - Đồng Hới - QB   53 55,491,766
161 Cty TNHH xây dựng 559 Hoàn Lão - Bố Trạch - QB   87 55,389,563
162 Công ty TNHH 1TV bê tông Hưng Vượng 80 Hữu Nghị - Nam Lý - Đồng Hới - QB 8 6 55,047,904
163 Cty CP TVXD Bắc miền trung       60 53,653,915
164 Công ty  TNHH XD Hào Quang    Số 5 Tôn Đức Thắng - Đồng Hới - QB   50 53,129,300
165 Công ty TNHH TM-DV Phú Tài. 241 Quang Trung - Đồng Hới - QB 8 6 52,401,735
166 Công ty TNHH Hoàng Long Kp2, Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn - QB 4 16 52,335,703
167 Công ty TNHH Tân Hưng Thịnh Tầng 2 - Số 29 Phan Đình Phùng - TDP2 - Bắc Lý - Đồng Hới - QB 18 3 52,232,580
168 Cty CP tập đoàn Đặng Đại 137 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - QB 8 7 51,923,293
169 Công ty TNHH TM & DV Minh Toàn 03 Hữu Nghị - Đồng Hới - QB 8 6 51,752,032
170 Công ty cổ phần kiến trúc xanh QB 244 Lý Thường Kiệt - Đồng Phú - Đồng Hới - QB 3 18 51,457,316
171 Cty CP TV đầu tư và  XD Thành Hưng 65 tôn đức thắng -  Nam Lý - Đồng Hới - QB 8 8 51,173,208
172 Công ty TNHH XDTM Hoàng Mai Châu Hóa - Tuyên Hóa - QB   32 51,045,455
173 Công Ty TNHH XDvà TM Hải Thành 04 Nguyễn Du - Đồng Mỹ - Đồng Hới - QB 19 3 50,862,061
174 Cty TNHH 1TV Đại Trường Phát 41 Trần Hưng Đạo - Đồng Phú  - Đồng Hới - QB 16 3 50,839,948
175 Công ty TNHH TMDV Thống Lệ TK 11 Nam Lý - Đồng Hới - QB 8 7 50,679,517
176 Công ty TNHH  XDTH Trung Phương Lương Ninh, Quảng Ninh, QB 9 6 49,743,340
177 Cty TNHH XD Đông Nam 12 Trần Văn Chuẩn - Nam Lý - Đồng Hới - QB 9 6 49,693,063
178 Cty TNHH TM & DV Phong Phú 87 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - QB 19 4 49,645,071
179 Cty TNHH DUNG TIN 244 Trần Hưng Đạo, Nam Lý, Đồng Hới, QB 16 3 49,530,365
180 Công ty TNHH An Phát 82 Tố Hữu, Nam Lý, Đồng Hới, QB 3 18 49,457,166
181 Trung tâm ĐK xe cơ giới 73-03D - Cty TNHH DV xe cơ giới Sao Vàng Lệ Kỳ I - Vình Ninh - Quảng Ninh - QB 7 3 49,164,940
182 Công ty TNHH  Đức Chiến Bắc Lý - Đồng Hới - QB 15 4 49,038,365
183 Cty TNHH TM và du lịch Lê Vi Na 59 Trương Pháp, Hải Thành, Đồng Hới, QB 3 18 48,781,612
184 Công ty TNHH SX & TM Xuất Nhập Khẩu Hoa Sen Xuân Lai- Mai THủy -Lệ Thủy - QB 6 7 48,509,968
185 Công ty TNHH XD tổng hợp Xuân Thành Thuận Hóa - Tuyên Hóa - QB 2 23 48,155,542
186 CTy TNHH TV & Đào tạo Việt Nam. 104A Lê Thành Đồng - Hải Thành - Đồng Hới - QB - QB 5 10 48,092,816
187 Cty TNHH Đông á TK6 Nam Lý - Đồng Hới - QB 9 6 48,058,113
188 CN Công ty CP TVĐT VINCO 10B Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - QB 7 7 47,567,831
189 Cty TNHH XDCT Xuân Tiến Đồng Trạch - Bố Trạch - QB   65 47,114,273
190 Công ty TNHH Hải Phong 106 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, QB 10 5 46,952,679
191 Công ty TNHH TMTH Dân Hải 372 THĐạo - Nam Lý - Đồng Hới - QB 8 6 46,761,811
192 CN Công ty TNHH TM XD TH Hoàng Văn tại QB Mỏ Đá Lèn Sầm - Sơn Thủy - Lệ Thủy - QB 16 4 46,739,918
193 Công ty TNHH Tân Minh 05 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - QB 9 6 46,567,122
194 Công ty TNHH TM Tuấn Liễu TK9 Bắc Lý - Đồng Hới - QB 9 5 46,036,163
195 Cty TNHH TMTH Toàn Cầu TK1, TT Hoàn Lão - Bố Trạch - QB 7 7 45,447,150
196 Cty TNHH Tư vấn và xây dựng Đại An 30 Lê Quý Đôn - Đồng Mỹ - Đồng Hới - QB 2 16 45,383,469
197 Công ty TNHH TM & DV Thái Dương 05 Phan Chu Trinh - Đồng Hới - QB 1 27 44,694,033
198 Cty TNHH dược phẩm Hải Long 09 Võ Thị Sáu - Nam Lý - Đồng Hới - QB   4 44,669,278
199 Cty TNHH Sinh Thái Thanh Trạch - Bố Trạch - QB 6 4 44,447,769
200 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phố Việt Đường Thống Nhất, Diêm Hạ, Đức Ninh Đông, Đồng Hới 8 6 44,276,290
201 Công ty TNHH TMXD môi trường MTC Thôn Minh Phượng - Phường Quảng Thọ - TX Ba Đồn - QB 6 7 43,958,691
202 Công ty CP TM miền núi - CN QBình 121 Hữu Nghị - Đồng Hới - QB 18 3 43,535,815
203 Công ty cổ phần Thành Cát Lợi TK3 Đồng Phú - Đồng Hới - QB   61 43,370,253
204 Công ty CPXD Đại Phúc QB Thuận Hóa - Tuyên Hóa - QB 17 4 43,214,313
205 Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Vạn Xuân 11 Hồ Xuân Hương - Đồng Mỹ - Đồng Hới - QB 7 7 42,955,987
206 Công ty TNHH TVXD Khang Gia TK 5 TT Quy Đạt - Minh Hóa - QB 4 13 42,874,369
207 Công ty TNHH Bình Quan Đường Nguyễn Đăng Tuân, Nam Lý, Đồng Hới - QB 3 13 41,728,616
208 Công ty TNHH TM TH Ngọc Linh Quảng Phú - Quảng Trạch - QB 4 12 41,300,394
209 Công ty TNHH TMTH Hà Giang 09 Mai Lượng - Nam Lý - Đồng Hới - QB 9 5 41,243,589
210 Công ty TNHH NETIN 161 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - QB 4 12 40,944,218
211 DNTN Huyền Anh  236 Trần Hưng Đạo - Nam Lý - Đồng Hới - QB   38 40,286,030
212 Công ty TNHH đầu tư phát triển Vân Anh 4/486 Trần Hưng Đạo - Nam Lý - Đồng Hới - QB 3 19 39,980,529
213 Công Ty TNHH Khai thác Chế biến LS phụ XK phương bắc Đồng Lê - Tuyên Hoá - QB 9 5 39,895,824
214 Công ty TNHH Tư Vấn XD 155 Xã Xuân Thủy - Lệ Thủy - QB 4 12 39,614,448
215 Cty CP Phú Thành Đạt Thôn Nhân Hồng, Nhân Trạch - Bố Trạch - QB 2 21 39,405,732
216 Công ty TNHH Nam Việt TK2 Đồng Phú - Đồng Hới - QB 6 6 38,815,512
217 Công ty TNHH quảng cáo và in ấn Phú Yên 464 Quang Trung - TDP Cầu - Quảng Phong - Ba Đồn - QB 4 12 38,491,422
218 Công ty TNHH vận tải & TM Mai Thanh  334 Lý Thường Kiệt - Bắc Lý - Đồng Hới - QB   34 38,370,920
219 Công ty TNHH Phú Gia 103 Lý Thường Kiệt - Đồng Mỹ - Đồng Hới - QB 4 11 38,362,018
220 Công ty TNHHcơ khí Hải Sơn Thôn 7, Lộc Ninh, Đồng Hới, QB 11 3 38,100,474
221 Công ty TNHH Thương mại Hương Bình 70 Hai Bà Trưng - Đồng Phú - Đồng Hới - QB 7 6 38,098,619
222 Công ty TNHH TV và ĐT Tân Hà Bình  17 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - QB   55 38,089,169
223 Công ty TNHH TMTH ánh Bình Lương Ninh - Quảng Ninh - QB 11 3 37,899,543
224 Cty TNHH TMDV Nguyên Nam Thôn 1, Lý Trạch - Bố Trạch - QB 3 14 37,823,429
225 Cty TNHH Tư vấn  XD & ĐT AVP 308 Trần Hưng Đạo - Nam Lý - Đồng Hới - QB 9 5 37,705,928
226 Công ty TNHH XD & TM Sơn Phú 39 Nam Lý, Đồng Hới, QB 6 6 37,658,749
227 Công ty cổ phần A 4 06 Bà Huyện Thanh Quan - Lý thường Kiệt - ĐH - QB 7 4 37,465,259
228 Cty TNHH Hùng Phương Đại Trạch - Bố Trạch - QB 8 5 37,446,573
229 Công ty TNHH XDTH Nam Gianh Quảng Thuận - Quảng trạch - QB   111 37,005,636
230 Chi nhánh C.ty TNHH chế biến gỗ Hải hậu Thị xã Ba Đồn, tỉnh QB 7 6 36,572,565
231 Công ty TNHH XDTH Trường Thịnh Phát Chung cư 5 tầng (Phòng 203)-  TK11 - Nam Lý - Đồng Hới - QB 10 3 36,376,151
232 Công ty TNHH TM - DV và xây dựng Phan Gia Hưng 31 Phan Bội Châu - Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn - QB 2 20 36,287,896
233 Cty TNHH XDTH Thành Hưng   TK12, Bắc Nghĩa - Đồng Hới - QB   47 36,048,421
234 Công ty TNHH Hải Quân   Bắc Lý - Đồng Hới - QB   51 35,826,347
235 Công ty TNHH Hùng Cường Thôn Tú Loan, Quảng Hưng, Quảng Trạch, QB 5 7 35,799,248
236 Công ty TNHH TVXD công trình Bắc Nam Gianh Quảng Phương- Quảng Trạch- QB 3 14 35,239,823
237 Công ty TNHH Thục Linh Xóm chợ, Sơn Thủy, Lệ Thủy, QB 2 11 34,385,581
238 Công ty TNHH TM Tổng Hợp Việt Dung Đông Hưng, Quảng Đông, Quảng Trạch, QB 5 6 34,270,447
239 Công ty TNHH Phương Nam KP 1 - Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn - QB 7 6 33,843,488
240 Công ty TNHH Đại An TK Diêm Nam - Đức Ninh - Đồng Hới - QB 7 6 33,470,372
241 CTY TNHH XD & TM Phương Đông Quảng Hưng - quảng trạch -QB 8 4 33,323,399
242 Công ty Cổ phần Biển Đông 01 Trần Nguyên Hãn, Đồng Phú, Đồng Hới, QB 1 18 32,980,126
243 Công ty CP Môi trường HPT Bắc Nghĩa - Đồng Hới - QB 6 5 32,823,552
244 Doanh Nghiệp tư nhân Ngọc Tiến Hoàn Lão - Bố Trạch - QB 2 19 32,319,816
245 Cty TNHH TV & XD Tổng Hợp Khánh Sang 21 Hồ Xuân Hương - Đồng Hới - QB 14 3 32,107,923
246 Cty cổ phần XDTM tổng hợp Thành Phát 356 Lý Thái Tổ, Đồng Sơn, Đồng Hới, QB 2 15 32,065,802
247 Cty TNHH XD Sỹ Nguyên  TK9 - Bắc Lý - Đồng Hới - QB   55 31,541,188
248 Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Đức Hùng Đường Quang Trung, TK Diêm Hải, Phú Hải, Đồng Hới, QB 9 4 31,362,113
249 Công ty cổ phần năng lượng Thống Nhất Vạn Ninh - Quảng Ninh - QB 2 14 31,310,577
250 Cty TNHH TMTH Đại Hoàng Gia 38 Nguyễn Hữu Cảnh - Đồng Hới - QB 10 3 31,281,477
251 Cty TNHH Vận tải & TM Nam Hà TK 2, TT Nông trường Việt Trung - Bố Trạch - QB 6 7 31,104,067
252 DNTN TMTH Minh Châu TK 15 Bắc lý  - Đồng Hới - QB 14 3 30,822,527
253 Cty TNHH TM&XD TH Trường Khánh 92 Cao Bá Quát - Đồng Hới - QB 6 6 30,300,763
254 Cty TNHH SX và TM Hải Dương 10 Lê Lợi - Hải Đình - Đồng Hới - QB 2 15 30,181,765
255 Công ty TNHH Quang Khởi TDP 6 - Bắc Lý - Đồng Hới - QB 6 6 29,879,049
256 Công ty TNHH TM Đông Hải 335 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - QB 11 3 29,789,515
257 Công Ty TNHH Xây Dựng Vĩnh Trường QL1A - TK14 - Bắc Lý - Đồng Hới - QB   19 29,789,024
258 CTY cổ phần TV TK Kiến trúc và XD sức trẻ Đường Đào Duy Từ - Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn - QB (Sân vận động) 12 4 29,773,331
259 Cty TNHH Phát triển đầu tư Hoàng Gia Xóm 11, Thôn Phúc Tự Tây, Đại Trạch - Bố Trạch - QB 3 11 29,665,579
260 Công ty TNHH DV & TM Việt Giang KP5 - Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn - QB 4 6 29,576,111
261 Công ty  TNHH SX & TM TH Đức Tuấn Thôn 7 Lộc Ninh - Đồng Hới - QB 5 6 29,562,777
262 Công ty TNHH TMDV tổng hợp Mạnh Hiền  74 Tôn Đức Thắng, Đồng Hới, QB   45 29,368,421
263 Công ty CP TM-DV Taxi Đồng Hới 29A Võ Thị Sáu - Đồng Hới - QB 10 4 29,360,115
264 Công ty TNHH TM XD Thành Phát 81B Lý Thương Kiệt - Đồng Hới - QB     29,118,966
265 Công ty TNHH TM & DL Thanh Thủy 53 Lý Thường Kiệt - Đồng Mỹ - Đồng Hới - QB 5 6 28,951,627
266 Công ty TNHH tư vấn đầu tư K&N 68 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - QB 4 6 28,399,082
267 Công ty TNHH thương mại Đồng Long 122 Quang Trung,  Phú Hải, Đồng Hới, QB 10 4 28,345,246
268 Cty TNHH TM Thế Kỷ 41 Trần Hưng Đạo - Đồng Phú - Đồng Hới - QB   41 28,258,041
269 Công ty TNHH XDTH Bắc QB Phường Quảng Long - TX Ba Đồn - QB     28,203,891
270 Cty TNHH xây dựng Hòa Lợi  08 Lê Lợi - Đồng Hới - QB   60 28,127,053
271 Cty TNHH TVXD Hưng Hà TK 2 Hoàn Lão - Bố Trạch - QB 4 7 28,041,983
272 Công ty TNHH XDTH Linh Lương Võ Ninh - Quảng Ninh - QB 14 3 27,965,079
273 Cty TNHH VT thiết bị Trang Anh   71 Lý Thường Kiệt - Đồng Mỹ - Đồng Hới - QB   21 27,882,342
274 DNTN Tin học viễn thông ánh Minh. Ngõ 72 Lý Thường Kiệt Nhà số 5 - Đồng Hới - QB 5 6 27,610,689
275 Công ty TNHH -TM Lực Bình Phía tây chợ Ba Đồn - P. Ba Đồn - TX Ba Đồn - QB 10 4 27,532,749
276 Công ty TNHH XD & TM Hoàng Long Mỹ Thủy, Lệ Thủy, QB 3 3 27,497,156
277 C Ty TNHH Hoàng Nguyên Anh   Số 07 Lâm úy - Hải Đình - Đồng Hới - QB   46 27,335,195
278 Cty TNHH Công trình 126 TT Hoàn Lão - Bố Trạch - QB 3 9 27,196,927
279 Cty TNHH XDTH 999 TT Hoàn lão - Bố Trạch - QB 5 7 27,142,491
280 Công ty TNHH XD & TM Dinh Mười Gia Ninh, Quảng Ninh, QB 10 4 27,072,263
281 Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Hoa lâm   44 Nguyễn Biểu, TK 2  Đồng Phú - Đồng Hới- QB   22 26,897,770
282 Trung tâm Ngoại ngữ Anh Mỹ Hoàn Lão - Bố Trạch - QB 12 3 26,782,337
283 Cty CP SX & KD khoáng sản Quảng Lợi 108 Dương Văn An - Đồng Hới - QB   25 26,723,195
284 Cty CP Tân Hoàn Cầu  Bắc Lý - Đồng Hới - QB   61 26,667,163
285 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Đại Thành 48 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hải Đình - Đồng Hới - QB 5 6 26,659,586
286 CTy CP Quốc tế Hồng Ngọc 79 Trần Hưng Đạo, Đồng Phú, Đồng Hới, QB (khu đất mới) 4 6 26,638,218
287 Công ty Bảo hiểm MIC QB 266 Lý Thường Kiệt - Đồng Phú - Đồng Hới - QB 8 4 26,540,942
288 Cty TNHH CN ĐT Tin học Thái Vũ 511 Lý Thường Kiệt - Đồng hới - QB 2 12 26,093,931
289 Công ty TNHH Tư vấn - Kỹ thuật QB Khu TT TM, Đường Hữu Nghi, Đồng Hới, QB 5 5 26,065,160
290 Công ty TNHH XDTH Đức Ninh 278 Lê Lợi - Đức Ninh - Đồng Hới - QB 11 3 25,777,146
291 Công ty TNHH TM&DV Trường Xuân 601 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - QB 9 3 25,478,623
292 Cty CP ĐTXD & TM Phú Cường Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - QB 4 6 25,379,171
293 Công Ty TNHH TM&DV Quang Phát Quảng Liên - Quảng Trạch - QB 4 7 25,183,675
294 Cty TNHH TMDV Thành Dương Đồng Phú - Đồng Hới - QB 6 6 24,968,617
295 Công Ty TNHH TM DV TH Huy Hoàng 161 Trần Hưng Đạo - Đồng Phú - Đồng Hới - QB 5 5 24,821,399
296 Công ty TNHH tư vấn XD Phú Hưng 84 Hữu Nghị, Đồng Hới, QB 4 6 24,755,807
297 Công ty TNHH TVĐT Thế Hệ Mới 79 Hữu Nghị - Đồng Hới - QB 4 6 24,724,631
298 Cty TNHH XDTH Hoàng Trung Đường Trần Hưng Đạo - Chợ ga - Nam Lý - Đồng Hới - QB 4 6 24,617,616
299 Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng TVA 12 Nguyễn Chí Diễu - Đức Ninh Đông - Đồng Hới - QB 4 6 24,616,992
300 Công ty TNHH XD Minh Hưng Hưng Thủy - Lệ Thủy - QB   19 24,471,061
301 Công ty TNHH Hóa chất - Chống mối Đức Giang 95 Hoàng Sâm - Bắc Lý - Đồng Hới - QB 4 6 24,421,194
302 Công ty TNHH Hoàng Minh Phong Thủy - Lệ Thủy - QB 5 7 24,180,121
303 Công ty XDTH Đoàn Kết Sơn Thủy - Lệ Thủy - QB 9 3 24,128,644
304 Cty TNHH TMDV TH Ngọc Hải Thôn Tiền Phong, Thanh Trạch - Bố Trạch - QB 2 8 24,127,614
305 CT TNHH XD tổng hợp Tiền Phương Thị trấn Quy Đạt - Minh Hóa - QB 9 3 23,962,812
306 Công ty TNHH TM và Xây dựng Cấp thoát nước Thái Hòa 04 Lê Qúy Đôn, Đồng Hới - QB 4 6 23,812,352
307 Cty TNHH ĐT & XD Việt An  từ tháng 10/2012) TK4 Nam Lý - Đồng Hới - QB   52 23,733,744
308 Công ty TNHH Xây lắp điện Tuấn Phương  123 Trần Hưng Đạo - Đồng Phú - Đồng Hới - QB   21 23,733,150
309 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tuân Hà 54 Lê Thành Đồng, TK 5 Hải Thành - Đồng Hới - QB 5 6 23,709,913
310 Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Tiến Thịnh 16A Đường Linh Giang - TP Đồng Hới - QB 4 7 23,512,864
311 Cty TNHH XD & TM Trường Thành Đạt 525 Lý Thường Kiệt - Bắc Lý - Đồng Hới - QB 6 6 23,455,481
312 Công ty TNHH TM&DL Vy Vy 83 Đường F325, TK12 Bắc Lý, Đồng Hới, QB 3 7 23,391,504
313 Công ty TNHH TMTH Bảo Anh TDP 14 - Nam Lý - Đồng Hới - QB 3 6 23,332,620
314 Cty TNHH Tân Châu 290 Phan Đình Phùng - Bắc Lý- Đồng Hới - QB 6 5 23,294,128
315 DNTN Trinh Hà TT NTVT - Bố Trạch - QB 8 3 23,143,707
316 CTY TNHH xây dựng Tổng Hợp Quảng Thuận Thị xã Ba Đồn, tỉnh QB   31 22,980,882
317 Cty TNHH Tư Vấn & Xây Dựng Hùng Việt Hoàn Lão - Bố Trạch - QB 2 11 22,952,377
318 Cty TNHH ĐT&XD Hương Sắc. Nguyễn hữu cảnh - Đồng Hới - QB 7 6 22,858,136
319 Công ty TNHH Tài Nguyên và Môi Trường Minh Hoàng TDP 10 - Bắc Lý - Đồng Hới - QB 5 4 22,852,077
320 Công ty TNHH vận tải và DVTM Hoàng Lâm Tổ dân phố Minh Lợi - P. Quảng Thọ -TX Ba Đồn - QB 2 11 22,661,213
321 Công ty TNHH ái Phượng TK 10 - Đồng Phú - Đồng Hới - QB 11 3 22,594,997
322 Công ty TNHH Gia Huy Gia Bảo TDP 10 - Bắc Lý - Đồng Hới - QB 7 3 22,551,739
323 Công ty TNHH Hoàng Nguyên Huy 27 Phan Bội Châu - Đồng Mỹ - Đồng Hới - QB 2 11 22,343,181
324 Công ty Cổ Phần Cảnh quan Không Gian Xanh TK Diêm Bắc, Đức Ninh Đông, Đồng Hới, QB 5 5 22,340,912
325 Công ty TNHH TM Tâm Thảo 35 Võ Thị Sáu - Đồng Hới - QB 5 4 22,224,973
326 Công ty CP An Thái Thịnh TDP3 - P. Đồng Phú - Đồng Hới - QB 3 6 22,198,908
327 Công ty Cổ phần 399 TDP 3, Nam Lý, Đồng Hới, QB 1 18 21,970,104
328 Công ty TNHH Quảng cáo in ấn Thuận Việt Tổ dân phố 9, Nam Lý, Đồng Hới, QB 1 17 21,925,390
329 Cty TNHH Dòng Sáng 78 Lê Lợi - Hải Đình - Đồng Hới - QB 7 3 21,875,587
330 Công Ty TNHH Tổng hợp Ngọc Minh TK7 Nam Lý - Đồng Hới - QB 3 8 21,782,555
331 Công ty CP Việt GROUP 47 Nguyễn Hữu Cảnh - Hải Đình - Đồng Hới - QB 4 7 21,703,460
332 Công ty TNHH VT&TM Hòa Phát Xuân Dục 1, Xuân Ninh, Quảng Ninh, QB 8 3 21,645,785
333 Công ty TNHH 1TV Mai Nguyên 28 Bùi Thị Xuân - Đồng Hới - QB 1 19 21,555,134
334 Cty TNHH Hoàng Sâm Hai Bà Trưng, Đồng Phú - Đồng Hới - QB 7 4 21,530,719
335 Doanh  nghiệp tư nhân Huy Hiệu Lộc ninh - Đồng Hới - QB 4 5 21,516,339
336 Công ty TNHH XD&TM DVTH Nam Anh An Ninh - Quảng Ninh - QB   15 21,192,310
337 Công ty TNHH ái Sơn TDP đồng - P. Quảng Thuận - TX Ba Đồn - QB 2 7 21,104,535
338 Cty CP Thương mại Bình Minh TK3, Hoàn Lão - Bố Trạch - QB 4 6 21,074,436
339 Công ty TNHH Hưng Phúc Đường Trường Chinh - Bắc Lý - Đồng Hới - QB 6 3 20,911,493
340 Công ty TNHH TM DV Nội Thất Đẹp 159 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - QB 6 4 20,891,727
341 Cty TNHH TVTK Quảng cáo Nam Hải Hoàn Lão - Bố Trạch - QB 4 6 20,818,167
342 Công Ty TNHH TM & DV Quảng Cáo Chi Nguyễn 94 Tôn Đức Thắng - Nam Lý - Đồng Hới - QB 4 6 20,816,462
343 Công ty TNHH TM Huyền Linh 62 Nguyễn Công Hoan - Bắc Lý - ĐHới - QB 4 6 20,799,418
344 Công ty TNHH XDTH Tiến Quỳnh Thị xã Ba Đồn, tỉnh QB 7 4 20,395,202
345 Cty TNHH TM & Công Nghệ Hùng Anh 35 Lý Thường Kiệt, Đồng Phú, Đồng Hới, QB 2 10 20,335,154
346 Cty TNHH Quảng cáo Mỹ Thành 14 Trần Bình Trọng - Hải Đình - Đồng Hới - QB 3 5 20,327,483
347 Công ty TNHH XDTH Vĩnh An Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, QB 7 4 20,312,778
348 Công ty CP Thông tin và Thẩm Định Giá Miền Nam Bắc Lý - Đồng Hới - QB 3 6 20,222,339
349 Công ty TNHH du lịch thương mại Thảo Nguyên 39 Hai Bà Trưng, Đồng Phú, Đồng Hới, QB 1 19 20,178,281
350 Cty TNHH TV&XD Vĩnh Phước  44 Võ Thị Sáu - Đồng Hới - QB   56 19,999,139
351 Công ty TNHH Huy Hoàng TT Lệ Ninh - Lệ Thủy - QB   62 19,981,416
352 Cty TNHH thương mại Hải Lý  62 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - QB   48 19,866,330
353 Công ty TNHH XD&TMTH Lộc Đại Thôn 3 - Lộc Ninh - Đồng Hới - QB 4 5 19,747,187
354 Công ty CP Xây dựng Thương mại 989 Xóm dân cư Đồng Choi - Nghĩa Ninh - Đồng Hới - QB 7 4 19,735,674
355 Công ty TNHH Thiết kế quảng cáo Đất Quảng 120 Hai Bà Trưng - Đồng Phú - Đồng Hới - QB 3 6 19,508,904
356 DNTN Lê Thị Chuyên  Tổ 2 - Thuận Phước - Thuận Đức - ĐH - QB   49 19,424,070
357 Công ty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Mai Ca Thôn Áng Sơn, Vạn Ninh, Quảng Ninh, QB   10 19,409,368
358 Công ty CP TVĐT & XD An Hưng 63 Nguyễn Đăng Tuân -TK2 Nam Lý - Đồng Hới - QB 2 10 19,314,863
359 Công ty TNHH xây dựng Nam Phong Thị xã Ba Đồn, tỉnh QB   36 19,112,048
360 Cty TNHH Lý Minh Phong Thôn Tân Nẫm, Cự Nẫm - Bố Trạch - QB 4 5 18,987,600
361 DNTN KD Vàng Kim Anh 22 Mẹ Suốt - Hải Đình - Đồng Hới - QB 3 6 18,857,621
362 Công ty TNHH Hòa Đại Phát An Ninh - Quảng Ninh - QB 8 3 18,723,805
363 Công ty TNHH Hải Sản Anh Phong Trương Pháp - Hải Thành - Đồng Hới - QB 3 7 18,586,199
364 Công ty TNHH SH QB TK 7, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, QB