Trang chủ

                             Tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước - là chỗ dựa vững chắc của người lao động.
 

 

 

THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN TỪ 6 THÁNG TRỞ LÊN

Tính đến ngày 31/3/2014

 

STT Tên đơn vị Địa chỉ Số tiền nợ (đồng) Số tháng nợ
1 Cty Cổ Phần Sao Việt 102 Dương Văn An - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình 66,033,762 6
2 Cty TNHH TVTK Quảng cáo Nam Hải Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 13,664,578 6
3 Cty TNHH in mỹ thuật & KDTH Thanh Phúc 98 Hữu Nghị - Đồng Hới - Quảng Bình 103,229,596 6
4 Cty TNHH Hải Vân Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình 5,648,055 6
5 Cty TNHH XDTH Minh Phương Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 11,499,590 6
6 CN Cty TNHH XDTH Đại Phong. Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 23,181,022 6
7 CTy TNHH TV & Đào tạo Việt Nam. 17 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình - Quảng Bình 22,588,651 6
8 Công ty TNHHTV & ĐT Hoàng Gia Phát 89 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình 59,808,109 6
9 Công ty TNHH XD và DVTM Minh Hường 125 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình 28,267,703 6
10 Công ty TNHH - XDTM Phú Vang 154 Bà Triệu - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 3,664,019 6
11 Cty TNHH Quảng cáo Mỹ Thành 08 Lê Quý Đôn - TK 3 Đồng Mỹ- Đồng Hới - Quảng Bình 9,771,611 6
12 Cty CP giáo dục Trí Nhân Tâm TK2 Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 101,576,150 6
13 Cty TNHH ĐT & XD Hoàng Minh 34 Quang Trung - Hải Đình - Đồng Hới - QB 111,207,552 6
14 Cty TNHH XD Trường Phước TK 11 Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 12,493,191 6
15 Trung tâm công nghệ và kỷ thuật môi trường HTO TK2 Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 16,849,351 6
16 Cty TNHH Mỹ Thuật Quảng Cáo Kỳ Sơn 292 Trần Hưng Đạo - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 48,315,806 6
17 Công ty TNHH TMDV và XD TH Thái Bình 135 Lý Thánh Tông, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình 3,815,625 6
18 Công ty TNHH Hoàng Minh,Lệ Thủy, Quảng Bình Phong Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 10,728,042 6
19 Công ty TNHH- TMTH Hiếu Huyền Lệ Thủy, Quảng Bình TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình 20,680,351 6
20 Công ty TNHH XD & TM Phước Sỹ - Lệ Thủy - Quảng Bình Hưng Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 63,438,364 6
21 HKD CT Đinh Quang Tuấn TT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình 3,082,043 6
22 Hợp tác xã DV Điện Hải Ninh Hải Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình 11,977,974 6
23 HTX dv điện Thạch Hóa Thạch Hóa - Tuyên Hoá - Quảng Bình 22,576,338 6
24 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Tuấn Hưng Đồng Lê - Tuyên Hóa - Quảng Bình 14,690,734 6
25 DN tư nhân Tin Dung 244 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình 28,438,277 7
26 Cty TNHH tư vấn thiết kế 1-5 01 Hồ Xuân Hương - Đồng Hới - Quảng Bình 19,672,742 7
27 Công ty TNHH Hoàng Lâm Tổ4 TK 15 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 38,424,894 7
28 Công ty TNHH Vũ Gia TK1 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 3,912,815 7
29 Công ty TNHH Phú Hảo TK 11 Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 20,025,256 7
30 Doanh nghiệp tư nhân Phú Lộc - khách sạn du lịch Kẽ Bàng 28 Hồ Xuân Hương, Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình 8,114,578 7
31 Công ty TNHH GOLLOG TK3 Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 13,928,432 7
32 HKD CT Lê Thị Khuyên TK3 - TT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình 9,656,158 7
33 Doanh Nghiệp  TN TM Hoa Hằng Ba Đồn -Quảng trạch -QB 40,206,978 8
34 Công ty CPTMDV Kim Tự Tháp Ba Đồn - Ba Đồn - Quảng Trạch 63,622,307 8
35 Cty TNHH XDTH Hải Hưng TT Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 47,823,141 8
36 Cty TNHH DVTM Thanh Quang Thanh Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 12,438,395 8
37 Cty TNHH TM TH Thanh Huyền Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 5,741,073 8
38 Cty TNHH XDTH Đức Ninh Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 83,641,191 8
39 Cty CP tập đoàn Đặng Đại 137 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình 25,886,675 8
40 Công ty TNHH 1TV Mai Nguyên 28 Bùi Thị Xuân - Đồng Hới - Quảng Bình 9,806,242 8
41 Cty TNHH TM và du lịch Lê Vi Na 59 Trương Pháp, Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình 10,018,529 8
42 Công ty cổ phần Long Đại Phát 25 Hai Bà Trưng, Đồng Hới, Quảng Bình 2,792,235 8
43 Chi nhánh DNTN Thiên Phước TK7 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 4,900,372 8
44 Cty TNHH XDTH và Khoáng Sản Khánh Ngọc Tổ 3 TK14 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 5,009,635 8
45 C.ty TNHH Đức Toàn Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình 249,236,891 8
46 Công ty TNHH Đức Cường Ba Đồn - Quảng Trạch - Quảng Bình 8,781,038 9
47 Nguyễn Vũ Vinh TT Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 8,775,234 9
48 HTX DV Điện Xã Hoàn Trạch Hoàn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 23,677,544 9
49 Cty TNHH Hồng Anh TT Hoàn lão - Bố Trạch - Quảng Bình. 5,015,080 9
50 Ban A Sở Giáo dục Đồng Hới - Quảng Bình 23,428,616 9
51 DNTN TM&DV Minh Toàn 03 Hữu Nghị - Đồng Hới - Quảng Bình 68,047,941 9
52 Công ty TNHH TM Cường Huệ. 328 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình 113,447,054 9
53 Cty TNHH XD & TM Trường Thành Đạt 525 Lý Thường Kiệt - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 5,484,488 9
54 Cty TNHH SXNUTK Bảo Ninh Trung Bính - Bảo Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 24,328,481 9
55 Cty CP TM - Quảng Cáo Sao Đỏ 148 THĐ - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 15,823,891 9
56 Công ty TNHH xây dựng Thảo Nguyên 135 Hữu Nghị - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 2,167,462 9
57 Cty TNHH Bảo Trâm TK 7 Đồng Sơn - Đồng Hới - Quảng Bình 62,912,989 9
58 Công ty TNHH TVXD Phú Minh TT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình 18,779,220 9
59 Công ty TNHH Ninh Cường Võ Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình 15,143,760 9
60 Công Ty TNHH Chế biến lâm sản phụ xuất khẩu phương bắc Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình 62,817,209 9
61 Công ty CP Trường Thịnh 4 Quảng Thọ - Quảng Trạch - Quảng Bình 417,929,431 10
62 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Phước Quảng Thuận - Quảng Trạch - Quảng Bình 29,477,651 10
63 Nhà máy xi măng COSVCO 11 Quảng Trường - Quảng Trạch - Quảng Bình 1,855,156,722 10
64 Công ty Cổ phần XDTH Cosevco 16 Thôn 2 - Quảng Liên - Quảng Trạch - Quảng Bình 170,893,551 10
65 Cty TNHH Hoa Phong Bắc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 22,985,332 10
66 Cty TNHH điện tử tin học  Vĩnh Hoàng 122 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới -Quảng Bình 69,752,207 10
67 DNTN thương mại Thuỷ Trang 125 Ngô Gia Tự - Đồng Hới - Quảng Bình 12,227,465 10
68 Công ty TNHH XD Thành Việt 36 Nguyễn Đức Cảnh - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình 187,812,698 10
69 CTy CP Quốc tế Hồng Ngọc 100 Hai Bà Trưng, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình 19,284,716 10
70 Trường Tiểu học Chu Văn An TK2 - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 478,848,412 10
71 Cty TNHH TVXD Trường Sinh Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 38,025,019 10
72 Cty TNHH TV & XD Bảo Hoàng 118 Dương Văn An - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình 31,117,118 10
73 Cty TNHH SX và TM Hải Dương 10 Lê Lợi - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình 12,265,653 10
74 Công ty TNHH TMDV tổng hợp Mạnh Hiền 74 Tôn Đức Thắng, Đồng Hới, Quảng Bình 23,625,629 10
75 Công ty TNHH XD và Thương mại 179 TK2 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 6,098,149 10
76 Công ty TNHH - XDTH Thịnh Đạt Lệ Thủy, Quảng Bình Mai Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 19,548,201 10
77 HTX dvụ điện Hương Hóa Hương Hóa - Tuyên Hoá - Quảng Bình 11,164,194 10
78 Công ty TNHH DVCơ khí -TM Trọng Duyến Ba Đồn -Quảng trạch -Quảng Bình 27,590,114 11
79 Cty TNHH XD & TM Hoài Thu TT Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 39,693,810 11
80 Cty CP Trường Thịnh 1 TK 14, P. Bắc Lý, ĐHới, QB 525,140,822 11
81 Cty CP Trường Thịnh 2 177 QL 9 TP Đông Hà - Quảng Trị 663,020,576 11
82 Cty CP Trường Thịnh 5 50 Nguyễn Hữu Cảnh , Đồng Hới, QB 652,662,960 11
83 Cty TNHH TM&DV Trường Xuân 601 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình 63,882,477 11
84 Cty TNHH Thuỷ Phương 59 Hữu Nghị - TK15- Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 134,624,085 11
85 Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia Thôn 6 - Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 195,141,115 11
86 Dự án vườn thú Cologne Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 24,264,779 11
87 Cty TNHH TM và dịch vụ Lê Nguyễn 17 Nguyễn Hữu Cảnh - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình 7,291,816 11
88 Cty CP SX & KD khoáng sản Quảng Lợi 57 Dương Văn An - Đồng Hới - Quảng Bình 24,391,016 11
89 Công ty TNHH tư vấn và giải pháp công nghệ thông tin Quảng Bình TK 6 Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình 9,929,278 11
90 CN Khách sạn Nhật Lệ - Công ty TNHH MTV Hưng Vượng 16  Quách  Xuân Kỳ - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình 126,167,051 11
91 Công ty TNHH XD Minh Hưng - Lệ Thủy - Quảng Bình Hưng Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 11,893,588 11
92 Công ty TNHH Quý Nhạn Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 31,438,570 12
93 Cty CP Cơ khí Trường Thịnh Đường F325 Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 258,626,603 12
94 Công ty TNHH TM XD Thành Phát. 81B Lý Thương Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình 29,238,396 12
95 DNTN Tin học Linh Nhân. 92 Võ Thị Sáu - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 12,115,642 12
96 Công ty TNHH TM & DV Thái Dương 05 Phan Chu Trinh - Đồng Hới - Quảng Bình 27,832,508 12
97 Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Đoàn Phát Thôn 7, Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình 7,105,392 12
98 DNTN Thương mại và dịch vụ Hồng Thiên Ân Tổ 4 - TK3 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 16,660,753 12
99 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Trường Lưu 44 Võ Thị Sáu - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 83,248,638 12
100 Công ty TNHH XD & TM Hoàng Long ,Lệ Thủy, Quảng Bình Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình 44,336,417 12
101 Cty TNHH XDTH Hà Nam TT Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 131,375,777 13
102 Cty TNHH KTCN Thiên Bảo Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 34,618,223 13
103 Cty TNHH XDTH Trường Ngân Đại Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 55,864,781 13
104 Công ty TNHH Việt á 61 Trần Hưng Đạo - Đồng Phú - ĐH - QB 55,385,812 13
105 Công Ty TNHH Phú Hưng 32 Nguyễn Hữu Cảnh - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình 9,286,600 13
106 Công ty cổ phần H&V TK 13 Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 25,720,987 13
107 Công ty TNHH 467 Lý Nam Đế, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình 52,516,825 13
108 Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ viễn thông Đông Nam TK 2 - Thị trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Quảng Bình 37,391,132 13
109 Công ty XDTH Hải Vân Minh Lợi - Quảng Thọ - Quảng Trạch - Quảng Bình 8,453,489 14
110 Hộ KD cá thể - Cà phê Bi Ca Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 16,429,043 14
111 CTy CP Hóa Chất & Cao su COSEVCO Khu công nghiệp Tây bắc Đồng Hới, Quảng Bình 910,642,679 14
112 Công TyTNHH TM và XDThắng  Lợi Đường Bà Triệu TK 9 Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 49,392,328 14
113 Công ty cổ phần A 4 24 - Lý thường Kiệt - ĐH - QB 90,854,219 14
114 Công ty TNHH DVVT Nghĩa Hưng TK3 Bắc Nghĩa - Đồng Hới - Quảng Bình 30,565,217 14
115 Công ty TNHH XDTH Bắc Quảng Bình Quảng Long - Quảng trạch -QB 31,131,617 15
116 Công ty TNHH ái Sơn Quảng Thuận - Quảng Trạch -Quảng Bình 33,237,312 15
117 Công ty TNHH XDTH Tiến Quỳnh Ba Đồn - Quảng Trạch - Quảng Bình 136,957,117 15
118 Cty CP ĐTXD & TM Phú Cường Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình 25,791,938 15
119 Cty TNHH Điện tử  & TM - TMH Đồng Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình. 8,218,201 15
120 Cty TNHH XD & DVTM Vạn Trường Vạn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 7,788,549 15
121 Công Ty TNHH Xây Dựng Vĩnh Trường QL1A - TK14 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 116,706,837 15
122 Cty TNHH tổng công ty Thế Thịnh 107 Hữu Nghị - Đồng Hới - Quảng Bình 389,455,921 15
123 Cty TNHH TMTH Đại Hoàng Gia 38 Nguyễn Hữu Cảnh - Đồng Hới - Quảng Bình 87,016,157 15
124 CN CT TNHH Tập đoàn Đông Dương - CN QB. 68 Hai Bà  Trưng - Đồng Hới - Quảng Bình 34,151,262 15
125 Công ty TNHH Tư vấn XD Sơn Hà. 57 Quang Trung - Đồng Hới - Quảng Bình 266,597,540 15
126 Công ty Cổ phần Công nghiệp Đồng Tâm Quảng Bình Khu CN Tây Bắc - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 353,453,632 15
127 Công ty cổ phần TV & ĐT CCIC 34 Hai Bà Trưng - Đồng Phú - ĐH - QB 25,273,271 15
128 Công ty CP xây lắp dầu khí PVC Trường Sơn 251A - đường Quang Trung - Phú Hải - Đồng Hới - Quảng Bình 734,832,729 15
129 Công ty TNHH MTV Hưng Vượng 80 - Đường Hữu Nghị - Đông Hới - Quảng Bình 352,821,385 15
130 Cty CP TV & Giám định CTXD Tân Đại Hoàng 36 Nguyễn Biểu - Đồng Phú - Đồng Hới - QB 119,938,572 15
131 Công Ty TNHH ánh Sáng 88 Trần Hưng Đạo - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 36,570,705 15
132 Cty TNHH XDTH Đại Thành An 59 Tôn Thất Thuyết - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 68,967,074 15
133 Doanh nghiệp tư nhân Minh Hải Ninh TK4 Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình 27,597,887 15
134 Công ty cổ phần Thanh Phát 79A Quang Trung, Phú Hải, Đồng Hới 83,658,554 15
135 Công ty TNHH Xây dựng Quỳnh Anh TK 14 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 22,878,024 15
136 Công ty Cổ phần SX&KD VLXD An Bình - Lệ Thủy - Quảng Bình Phú Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 203,297,798 15
137 HKD CT Đinh Thành Lê TT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình 15,126,473 15
138 XN XD TH Hương Sơn Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình 15,624,501 15
139 Công ty TNHH XD tổng hợp Xuân Thành Thuận Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình 82,947,937 15
140 Công  ty TNHH  tư vấn xây dựng  Phúc Lợi Ba Đồn- Quảng Trạch - QB 45,740,646 16
141 Cty Cổ phần Chánh Hòa Nam Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 191,700,305 16
142 Cty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Vạn Lộc Vạn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 33,485,753 16
143 Công ty TNHH Anh Trang. 80B Hữu Nghị - Đồng Hới - Quảng Bình 353,388,716 16
144 Cty TNHH Thế Thịnh 6 107 Hữu Nghị - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 11,259,953 16
145 Công ty TNHH thương mại và du lịch Trung Kiên Tổ 4 TK 3 Phường Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình 9,397,366 16
146 HTX điện Di Lộc Quảng Tùng - Quảng trạch 115,987,631 17
147 Công ty TNHH TM&XD Hoàn Hảo Ba Đồn -Quảng trạch - QB 14,381,385 17
148 Công ty CP nhựa Đại Trường Phát Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 223,552,897 17
149 Công ty TNHH TM SX XD TS Tiến Dũng. Quang Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 65,771,506 17
150 Cty TNHH DV  NLN & SVC Hương Sắc. Nguyễn hữu cảnh - Đồng Hới - Quảng Bình 64,122,576 17
151 Hộ kinh doanh cá thể Trần Thị Mỹ Lệ Cảnh Hóa - Quảng Trạch - Quảng Bình 35,524,316 18
152 Hộ kinh doanh  Lê Ngọc Quang Xã Quảng Xuân  - Quảng Trạch - Quảng Bình 6,795,590 18
153 Công ty TNHH XD TH Toàn Thắng Ba Đồn - Quảng Trạch -QB 170,895,427 18
154 Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Vinh Huê QL1A Ròn - Quảng Trạch - Quảng Bình 17,339,406 18
155 Doanh Nghiệp tư nhân Ngọc Tiến Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 41,425,058 18
156 Công Ty CP Sản Xuất Vật Liệu và  Xây Dựng Công Trình 405 Đường Nguyễn Hữu Cảnh - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình 2,042,809,456 18
157 Cty TNHH Tân Hưng Thịnh 05 Xuân Diệu - Đồng Hới - Quảng Bình 300,886,201 18
158 Cty TNHH TVKS thiết kế Tân Dương TK15 Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình(sau UBND P. Blý) 132,886,102 18
159 Công ty CP Tân Quang Thành - Quảng Bình Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 921,663,999 18
160 Cty TNHH XDTH Thành Hưng. TK12, Bắc Nghĩa - Đồng Hới - Quảng Bình 36,304,132 18
161 Cty TNHH TVXD Việt Thắng TK3 Phường Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 30,583,680 18
162 Công ty TNHH TM DV Tổng hợp ánh Dương TK7 Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình 40,844,803 18
163 Cty TNHH Sản xuất nhôm Asia Vina - Taiwan Số 182 đường F325, P Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình 1,558,718,588 19
164 Công Ty TNHH Tư Vấn & Xây Dựng Thành Đạt 21 Lê Quý Đôn - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình 176,639,401 19
165 Công ty CP Cấp thoát nước Hòn La Tầng 1 - 101 Hữu Nghị - Đồng Hới - QB 283,546,768 19
166 Công ty TNHH Liên Hương Xã Hóa tiến - Minh Hoá - Quảng Bình 4,492,714 19
167 Công Ty TNHH XDTH Anh Minh Tk5 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 60,640,140 20
168 Cty TNHH Đông á TK6 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 146,696,228 20
169 Công ty TNHH TV và ĐT Tân Hà Bình 17 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình 41,190,029 20
170 Ban quản lý Dự án phân cấp Giảm nghèo Quảng trạch Ba Đồn - Quảng Trạch 20,289,958 21
171 Cty TNHH XDTH  Xuân Hưng TT Hoàn lão - Bố Trạch - Quảng Bình 89,097,850 21
172 Công Ty TNHH Thuỷ Sản Hưng Biển Thôn Cửa Phú - Bão Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 238,946,257 21
173 Cty TNHH xây dựng Thành An 51 Dương Văn An - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình 101,916,448 21
174 Cty CP TVXD Bắc miền trung   53,239,665 21
175 Công ty TNHH TM Phúc Huệ TK2 Bắc Nghĩa - Đồng Hới - QB 20,160,457 21
176 Doanh nghiệp tư nhân TMDV Tân Đại Khánh Số 49 Hữu Nghị - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 12,505,867 21
177 Công ty TNHH Phan Gia Tiểu khu 5 - TT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình 20,718,794 21
178 HTX Dịch vụ điện Cảnh Hóa Xã cảnh Hóa - Quảng trạch 11,137,714 22
179 Cty CP Đầu Tư và TM Hồng Đức Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 122,477,119 22
180 Cty TNHH Đức Vinh Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 301,603,956 22
181 Công ty TNHH1Tv TM và DL Vinashin QB Đường Trương Pháp - Hải Thành - Đồng Hới - Quảng Bình 283,735,381 23
182 Cty TNHH Tư vấn & Xây Dựng Thăng Long Số 129 -Đường Lê Lợi - Hải Đình - ĐH 90,830,582 23
183 Công Ty TNHH XDTH Tấn Phát 98 Lý Thường Kiệt - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 45,945,725 23
184 Công ty TNHH Một thành viên Lâm Hải Phường Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 76,360,482 23
185 Cty TNHH thương mại Hải Lý 62 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình 27,860,411 24
186 Cty TNHH XDTH Nhật Lệ Hà Trung - Bảo Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 182,435,992 24
187 DNTN Cơ khí Tổng  hợp Hoàng Lam Phú Thượng - Phú hải - Đồng Hới - Quảng Bình 14,422,396 24
188 Công ty TNHH QB Computer 160 Lý Thường Kiệt Đồng Hới - Quảng Bình 15,498,906 24
189 Công ty cổ phần Sinh Quyền ASIA 08 Đoàn Thị Điểm - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình 310,788,875 24
190 DNTN Lê Thị Chuyên Tổ 2 - Thuận Phước - Thuận Đức - ĐH - QB 31,412,070 25
191 Công ty TNHH Thanh Hòa TK14 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 29,095,335 25
192 Công ty TNHH XDTH Năm Quân Lệ Thủy, Quảng Bình Tân Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 131,537,153 25
193 Doanh Nghiệp Xăng dầu Thái Dương Quảng Hoà - Quảng Trạch - Quảng Bình 51,811,065 26
194 Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Yến Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình 77,591,738 26
195 Cty Cổ Phần Hải Thanh Thanh Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 77,445,567 26
196 Tổng Cty CP Đại Trường Phát 08 Đoàn Thị Điểm - ĐH - QB 1,762,169,157 26
197 Trung tâm thiết bị văn phòng Thế Cường Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 30,076,106 26
198 XN chế biến Nông thủy sản Xuất khẩu Quốc lộ 1A - Phú Hải - Đồng Hới - Quảng Bình 758,727,206 26
199 Cty TNHH Thanh Bình Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình 331,078,622 26
200 Cty TNHH KDTH Thu Hằng 393 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình 220,160,410 26
201 Công ty TNHH Hải Quân. Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 46,969,925 26
202 Công ty TNHH Địa Cầu Xanh 47 Lương Thế Vinh - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình 189,907,790 26
203 Hộ kinh doanh Lê Phúc Hạnh Tân Phú - Quảng Phú - Quảng Trạch - Quảng Bình 46,695,515 27
204 Công ty XDTHTrường Sơn Ba đồn - Quảng trạch -Quảng Thọ - Quảng Trạch - Quảng Bình 57,664,822 27
205 Công Ty TNHH XDTH Hoàng Hà 30 Tố Hữu Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 186,725,463 27
206 Cty TNHH TM&XD TH Trường Khánh 92 Cao Bá Quát - Đồng Hới - Quảng Bình 180,156,262 27
207 Cty TNHH XD&TM Ninh Đức Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 80,806,131 27
208 Công ty CP ĐT&XD Hải Đình 83/20 Lê Thành Đồng - Hải Thành - ĐH - QB Đồng Hới - Quảng Bình 152,365,285 27
209 Công Ty CP TMDV Yến Đạt 270 TK Phú Thượng - Phú Hải - Đồng Hới - Quảng Bình 93,214,470 27
210 Công ty cổ phần giấy Quảng Bình, Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình Phú Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 202,726,112 27
211 Công ty TNHH TVXD Minh Hóa TK7 - TT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình 141,258,915 27
212 Công ty TNHH Điện tử - Tin học Bảo Hương TT Quy Đạt - Minh Hoá - Quảng Bình 25,503,661 27
213 HTX điện Quảng Phương Quảng Phương - Quảng trạch 60,914,761 28
214 Công ty TNHH -TM Lực Bình Ba Đồn - Quảng Trạch - Quảng Bình 173,261,816 28
215 Trường Trung cấp nghề Bắc Miền Trung Quảng Long - Quảng Trạch - Quảng Bình 120,198,725 28
216 Cty TNHH XDCT Xuân Tiến Đồng Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 63,461,197 28
217 Cty CP Xây dựng và Môi trường Tân Phát 60 đường F325 - Đồng Hới - Quảng Bình 103,689,174 28
218 Cty TNHH Long Điền Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 66,840,073 28
219 Công ty TNHH DV bảo vệ vệ sỹ Hải Long Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 71,215,470 28
220 Công ty CPĐT- XDTM ASEAN 18 Nguyễn Đình Chiểu - Đồng Hới - Quảng Bình 63,895,196 28
221 Công ty TNHH vận tải & TM Mai Thanh 334 Lý Thường Kiệt - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 109,960,536 28
222 Công ty TNHH Vĩnh Thắng 28 Lê lợi Đồng Hới - Quảng Bình 16,734,186 28
223 Công ty cổ phần Thành Cát Lợi TK3 Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 52,942,473 28
224 Công ty TNHH một thành viên CNTT Quảng Bình TT Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình 737,301,372 28
225 Cty TNHH Việt Hà Phú Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 128,846,534 29
226 Cty TNHH ĐT & XD Việt An TK4 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 41,416,264 29
227 Cty CP COSEVCO 6 Số 2 Huyền Trân Công Chúa - Đồng Hới - Quảng Bình 15,429,812,110 30
228 Công Ty TNHH Bình Long 82 Nguyễn Văn Cừ TK2 - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 376,014,066 30
229 Cty TNHH TMDV Nguyễn Sơn Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 80,968,811 30
230 Cty TNHH XDTH Bằng Hiếu TK 12 Bắc Nghĩa Đồng Hới - Quảng Bình 37,013,085 30
231 Hộ KDCT Nguyễn Thị Thảo TT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình 15,061,822 30
232 Cty XDTH Khang Thịnh Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình 14,972,240 30
233 CT TNHHXD Thanh Tiến Tiến Hóa - Tuyên Hoá - Quảng Bình 110,194,742 30
234 Công ty TNHH XDTM Hoàng Mai Châu Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình 206,099,183 30
235 CTY CPSXVL&XD COSEVCOI Quảng Bình Ba Đồn - Quảng Trạch - Quảng Bình 16,793,207,519 31
236 Công ty TNHH Hiệp Phát TK 7- -Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 18,248,430 31
237 Công ty CP TM và Du Lịch Hoàng Hà Quảng Thọ - Quảng trạch - Quảng Bình 80,466,504 32
238 CTy TNHH XDTH Phú Vinh TK3 - Bắc Nghĩa - Đồng Hới - Quảng Bình 138,049,486 33
239 Cty TNHH XD VT Việt Đức TT Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 16,764,869 34
240 Công Ty TNHH Phú Hưng Hải Quảng thọ - Quảng Trạch - Quảng Bình 166,088,819 35
241 C Ty TNHH Hoàng Nguyên Anh Số 07 Lâm úy - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình 49,026,352 35
242 Cty TNHH Mai Linh Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 107,368,744 36
243 Cty TNHH TMDV Thành Ngọc Đại Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 242,962,803 37
244 DNTN Huyền Anh 236 Trần Hưng Đạo - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 114,407,892 37
245 HTX SXVLXD Huy Hoàng Tân Hóa - Minh Hóa - Quảng Bình 18,274,028 37
246 Cty TNHH XD&TM Thành Sơn Trung Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 161,590,118 38
247 Cty TNHH CN và XD Nhật Toàn 28 Bà Triệu - Đồng Hới - Quảng Bình 140,557,376 38
248 Cty TNHH XDTH Thành Nam Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 51,958,635 38
249 HTX DV mua bán điện Quảng Kim Quảng Kim - Quảng Trạch - Quảng Bình 114,725,154 39
250 Cty TNHH Sơn Nam Hải Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 39,746,673 39
251 Công Ty TNHH Xây Dựng Bình Minh 117 Lê lợi  - Đồng Hới - Quảng Bình 110,599,978 40
252 Công ty  TNHH XD Hào Quang Số 5 Tôn Đức Thắng - Đồng Hới - Quảng Bình 92,265,772 41
253 Công ty TNHH xây dựng Nam Phong Ba Đồn -Quảng trạch -Quảng Bình 14,574,067 42
254 CTY TNHH xây dựng Tổng Hợp Quảng Thuận Quảng Thuận - Quảng Trạch - Quảng Bình 46,277,035 46
255 Công ty TNHH Tùng Sơn Cha Lo - Dân Hóa - Minh Hóa - Quảng Bình 89,807,033 46
256 Cty TNHH TM Thế Kỷ 41 Trần Hưng Đạo - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 82,617,281 52
257 HTX Điện Thổ ngọa Quảng thuận - quảng trạch 56,894,635 53
258 Cty TNHH xây dựng 559 Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 88,316,497 55
259 Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Đức Hoàng Quảng Phong - Quảng Trạch -Quảng Bình 154,844,314 56
260 Cty TNHH XD TM&DL Bắc Sông Son TT Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 320,858,472 75
261 Cty TNHH XDTH Phong Nha Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 39,252,639 75