Trang chủ

                             Tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước - là chỗ dựa vững chắc của người lao động.
 

 

 

THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN TRÊN 3 THÁNG

Tính đến ngày 31/12/2016

 

 

   

 Đơn vị tính: Đồng

TT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ SỐ TIỀN NỢ GHI CHÚ
A Khối hành chính sự nghiệp      
1 Đài truyền thanh - truyền hình TX Ba Đồn Phường Quảng Thuận - TX Ba Đồn - Quảng Bình 10,343,902  
2 Phòng Văn hóa & Thông tin thị xã Ba Đồn Xã Quảng Sơn - TX Ba Đồn - Quảng Bình 9,093,107  
3 Trung tâm phát triển quỹ đất TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình 70,099,490  
4 Trại Lợn Giống và Thụ Tinh Nhân Tạo Xuân Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 42,091,725  
5 Hội cựu chiến binh Quảng Trạch Ba Đồn - Quảng Trạch 2,252,900  
6 Phòng Dân tộc huyện Minh Hóa TT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình 12,079,499  
7 Trường MN số 2 Trọng Hóa Trọng Hóa - Minh Hóa - Quảng Bình 12,979,488  
8 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình 15,814,795  
9 Phòng Tư pháp Huyện Minh Hóa TT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình 6,087,347  
10 Trường MN Hóa Phúc Hóa Phúc - Minh Hóa - Quảng Bình 67,802,119  
11 Trường MN Hóa Sơn Hóa Sơn - Minh Hóa - Quảng Bình 28,313,174  
12 Trường THCS & THPT Hóa Tiến Hóa Tiến - Minh Hóa - Quảng Bình 59,936,826  
13 Trường MN Số II Trung Hóa Trung Hóa - Minh Hóa - Quảng Bình 32,470,005  
14 Trường TH Hóa Tiến Hóa Tiến - Minh Hóa - Quảng Bình 166,876,854  
15 Trường  TH & THCS Thượng Hóa Thượng Hoá - Minh Hóa - Quảng Bình 88,993,927  
16 Trường TH Phú Nhiêu Thượng Hóa - Minh Hóa - Quảng Bình 37,780,736  
17 Trường  Phổ thông DTNT Minh Hóa TT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình 41,180,202  
18 Trạm Khuyến Nông huyện Minh Hóa TT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình 20,525,403  
19 Ban quản lý chợ Bắc Lý TDP 11 Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 5,708,073  
20 Trung tâm dạy nghề hội LHPN QB Trần Nguyên Hãn - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 62,346,781  
21 Hội doanh nghiệp trẻ QB 1B Trần Hưng Đạo - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 4,813,248  
22 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường 105 Hữu Nghị - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 136,605,388  
23 BQL DA Làng thanh niên lập nghiệp An mã tỉnh đoàn QB 9,111,747  
24 Ban A Sở Giáo dục Đồng Hới - Quảng Bình 10,151,752  
25 BQLDA Đầu tư xây dựng  ngành NN&PTNT 195 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình 119,739,479  
26 Tỉnh hội KHH gia đình 104Lý Thường Kiệt - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 10,316,499  
B Khối Phường, xã, thị trấn      
1 UBND xã Quảng Hòa Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn - Quảng Bình 98,440,122  
2 UBND xã Quảng Tân Phường Quảng Long - TX Ba Đồn - Quảng Bình 61,722,037  
3 UBND Thị Trấn Lệ Ninh Thị Trấn Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình 54,353,925  
4 UBND xã Phú Định Phú Định - Bố Trạch - Quảng Bình 59,357,529  
5 UBND Xã Nam Trạch Nam Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 23,267,770  
6 UBND xã Đồng Hóa Đồng Hóa - Tuyên Hoá - Quảng Bình 98,236,898  
7 UBND xã Tiến Hóa Tiến Hóa - Tuyên Hoá - Quảng Bình 55,008,644  
8 UBND xã Thượng Hóa Thượng Hóa - Minh Hóa - Quảng Bình 59,576,097  
9 UBND xã Hóa Thanh Hóa Thanh - Minh Hóa - Quảng Bình 34,683,639  
10 UBND xã Trọng Hóa Trọng Hóa - Minh Hóa - Quảng Bình 62,141,499  
11 UBND xã Hóa Phúc Hóa Phúc - Minh Hóa - Quảng Bình 23,632,104  
12 UBND TT Quy Đạt TT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình 20,592,361  
C Khối Doanh nghiệp      
1 Cty TNHH Sản xuất nhôm Asia Vina - Taiwan Số 182 đường F325, P Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình               561,600,277  
2 Công ty CP nhựa Đại Trường Phát Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình                 91,481,415  
3 Nhà máy tấm lợp Fibrocement COSEVCO Quảng Xuân - Quảng Trạch - Quảng Bình            3,427,542,386  
4 CN Xí nghiệp SXVLXD COSEVCO 12 Tiến Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình            7,937,173,721  
5 Chi nhánh nhà máy Xi măng COSEVCO 11 Quảng Trường - Quảng Trạch - Quảng Bình            6,601,593,794  
6 Tổng Công ty CP SXVL&XD Cosevco 1 334 Quang trung - Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn - Quảng Bình          17,331,553,879  
7 Cty CP COSEVCO 6 Số 2 Huyền Trân Công Chúa - Đồng Hới - Quảng Bình          15,623,596,343  
8 Công ty TNHH quảng cáo và in ấn Phú Yên Quảng Thủy - TX Ba Đồn - Quảng Bình 16,128,892  
9 Công ty TNHH phòng khám Tâm Phúc 2 Quảng Minh - TX Ba Đồn - Quảng Bình 8,595,345  
10 Công ty TNHH Nam Trường An TDP Dinh - P. Quảng Thuận - TX Ba Đồn - Quảng Bình 18,221,421  
11 Công ty TNHH máy tính Sông  Gianh Quảng Tân - TX Ba Đồn - Quảng Bình 38,831,292  
12 Công ty TNHH TV XD Quảng Trạch Quảng Trung - TX Ba Đồn - Quảng Bình 8,886,176  
13 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phước Bình Phường Quảng  Long - TX Ba Đồn - Quảng Bình 1,770,763  
14 Công ty TNHH Hoàng Long Tổ dân phố nam, Phường Quảng Thuận, TX Ba Đồn, Quảng Bình 29,424,925  
15 Công ty TNHH khai thác chế biến vật liệu Đức Phát Thôn Tân Trường - Xã Quảng Tân - TX Ba Đồn - Quảng Bình 5,388,122  
16 Công ty TNHH TM - DV và xây dựng Phan Gia Hưng Ba Đồn - TX Ba Đồn - Quảng Bình 23,627,166  
17 Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hạnh Giang Xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình 3,980,036  
18 Công ty CP TVXD Đông Dương Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn - Quảng Bình 1,332,501  
19 Công ty XDTH Hải Vân HTX Thủy lợi , thổ ngọa  - P. Quảng Thuận - TX Ba Đồn - Quảng Bình 3,754,915  
20 Công ty TNHH TMXD Lý Hải Số 289, Quang Trung - Phường Ba đồn, TX Ba Đồn, Quảng Bình 34,688,569  
21 Công ty TNHH Điện tử - Tin học Nam Sơn Phường Ba đồn - Thị xã Ba Đồn - Quảng Bình 23,830,416  
22 Công ty TNHH Đức Cường số 233 Hùng Vương - Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn - Quảng Bình 9,344,731  
23 Công ty CP TM và Du Lịch Hoàng Hà Phía tây chợ Ba Đồn - P. Ba Đồn - TX Ba Đồn - Quảng Bình 71,350,097  
24 Công ty TNHH vận tải và DVTM Hoàng Lâm đường Đào Duy Từ - P.Ba Đồn - TX. Ba Đồn - Quảng Bình 17,451,058  
25 CT TNHH XD Tổng Hợp 179 Tổ dân phố nam, Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình 7,995,990  
26 CTY TNHH xây dựng Tổng Hợp Quảng Thuận Phường Quảng Thuận - TX Ba Đồn - Quảng Bình 22,980,882  
27 Công Ty TNHH Phú Hưng Hải Xóm 3, TDP Minh Phượng - P. Quảng Thọ - TX Ba Đồn - Quảng Bình 195,815,991  
28 Doanh Nghiệp Xăng dầu Thái Dương Ngõ 301 - Quang Trung - TX Ba Đồn - Quảng bình 84,869,806  
29 Công ty TNHH xây dựng Nam Phong 191 Quang trung - TX Ba Đồn - Quảng Bình 19,112,048  
30 Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Đức Hoàng 433 Quang Trung, Quảng Phong, Ba Đồn. 131,648,843  
31 Công ty TNHH ái Sơn Khu phố 5 - P Ba Đồn - TX Ba Đồn - Quảng Bình 10,761,203  
32 Công ty TNHH DV & TM Việt Giang Xã Quảng Văn - TX Ba Đồn - Quảng Bình 53,521,308  
33 Công ty TNHH TV Xây Dựng thành Gia Phường Quảng Thọ - TX Ba Đồn - Quảng Bình 37,816,524  
34 Công ty XDTH Trường Sơn Xã Quảng Lộc - TX Ba Đồn - Quảng Bình 68,382,600  
35 Công ty TNHH XD TH Toàn Thắng 66 Quang Trung - P. Quảng Thọ - TX Ba Đồn - Quảng Bình 88,387,355  
36 Công ty TNHH XDTH Bắc Quảng Bình Xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình 28,203,891  
37 Công ty TNHH SX & TM Xuất Nhập Khẩu Hoa Sen TK1 - Bắc Lý - TP Đồng Hới - Quảng Bình 25,347,400  
38 Công ty TNHH SXTM & DV Kiến An Phát Đội 2 Thạch Bàn - An Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 4,291,659  
39 Công ty TNHH TM & DV TH Khánh Vy Thuận Trạch - Mỹ Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 7,077,990  
40 Trung tâm Ngoại Ngữ Duy Anh TDP6,TTKiến Giang,Lệ Thủy,Quảng Bình 2,568,169  
41 DNTN Vui Chơi Giải Trí Thế Hệ Mới Đội 6 Quy Hậu,Liên Thủy,Lệ Thủy,Quảng Bình 36,346,802  
42 Công ty TNHH XD & TM Mỹ Hùng TT Lệ Ninh - Lệ Thủy - Quảng Bình 2,617,946  
43 Công ty TNHH TVTK và  XD P & Q Xuân Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 8,011,681  
44 Công ty TNHH TM Tuấn Quý Liên Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 8,124,264  
45 Công ty TNHH Tư Vấn XD 155 Xã Xuân Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 19,057,856  
46 CN Công ty TNHH TM XD TH Hoàng Văn tại QB Mỏ Đá Lèn Sầm - Sơn Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 38,292,733  
47 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Lý Loan Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình 6,721,587  
48 Công ty TNHH TM &DV Nguyên Anh TT Kiến Giang,Lệ Thủy, Quảng Bình 5,071,299  
49 Công ty TNHH XD Minh Hưng Hưng Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 24,471,061  
50 Công ty TNHH TM &DV Tin học viễn thông Việt C TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình 9,180,233  
51 Công ty cổ phần giấy Quảng Bình Phú Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 161,461,112  
52 Công ty TNHH XDTH Năm Quân Tân Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 54,393,729  
53 Công ty TNHH XD &TM DV Bình Minh TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình 13,952,561  
54 Công ty TNHH TV & ĐTXD Số 1 Phong Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 5,906,954  
55 Công ty TNHH XDTH Hà Toàn Mai Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 1,652,743  
56 Công ty TNHH XD & TM Hoàng Long Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình 40,850,908  
57 Công ty TNHH TM & DVụ Hồng Nhạn Tân Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 1,370,712  
58 Công ty TNHH DVTM Hoàng Hải Thanh Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 12,685,208  
59 Công ty TNHH - XD Toàn Phú Phong Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 19,784,368  
60 Công ty XDTH Đoàn Kết Sơn Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 33,654,098  
61 Công ty TNHH Hưng Thủy TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình 11,974,897  
62 Công ty TNHH Huy Hoàng TT Lệ Ninh - Lệ Thủy - Quảng Bình 19,829,692  
63 Công ty TNHH - XDTH Thịnh Đạt Mai Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 9,572,437  
64 Công ty TNHH 738 Thôn Bến, Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 6,892,376  
65 Công ty TNHH Xây Dựng Q1 TK6, TT Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 12,029,064  
66 Công ty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Mai Ca Thôn Áng Sơn, Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 19,409,368  
67 Công ty TNHH Thục Linh Xóm chợ, Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình 33,093,917  
68 Công ty TNHH XD&TM DVTH Nam Anh An Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình 20,450,361  
69 Công ty TNHH Thế Thịnh 7 Trường Xuân - Quảng Ninh - Quảng Bình 30,636,101  
70 Công ty cổ phần năng lượng Thống Nhất Vạn Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình 16,709,804  
71 Công ty TNHH Sinh Vật Cảnh Việt Nam Xanh TT Quán Hàu - Quảng Ninh - Quảng Bình 2,428,800  
72 Công ty cổ phần XDTH Trường Sơn Lương Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình 11,159,105  
73 Công ty TNHH XDTH Đông Phương Võ Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình 5,653,752  
74 Công ty TNHH Nguyễn Hưng Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 17,885,791  
75 Công ty TNHH XDTH Vĩnh An Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 13,473,692  
76 Công ty TNHH  XDTH Trung Phương Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 85,969,416  
77 Công ty XD Lương Ninh Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 105,366,088  
78 Cty TNHH XD&DV Tiên Sơn Thôn Xuân Tiến, Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 3,510,000  
79 Cty TNHH TMDV TH Ngọc Hải Thôn Tiền Phong, Thanh Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 5,850,000  
80 Cty TNHH Phát triển đầu tư Hoàng Gia Xóm 11, Thôn Phúc Tự Tây, Đại Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 12,627,791  
81 Cty TNHH XD DVTH Đông Phương TK 8, Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 7,847,768  
82 Cty TNHH TM & DV Trường Phiêm TK 10, Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 8,701,958  
83 Cty TNHH TMDV Nguyên Nam Thôn 1, Lý Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 20,858,498  
84 Cty TNHH TMTH Toàn Cầu TK1, TT Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 12,008,924  
85 Cty TNHH TMTH Bảo Linh Thôn 2, Đồng Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 1,991,953  
86 Cty TNHH DVTM TH Đức Phát Thôn 10, Lý Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 7,248,631  
87 Cty CP Phú Thành Đạt Thôn Nhân Hồng, Nhân Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 26,620,761  
88 Cty TNHH Du lịch Phương Nam Thôn Hà Lời, Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 65,601,260  
89 Cty TNHH TVTK & XD Việt Đức TK 1, Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 5,572,795  
90 Cty TNHH Trung Du Vạn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 123,971,504  
91 Cty TNHH XDTH Nam Dinh TK 1, TT Nông trường Việt Trung - Bố Trạch - Quảng Bình 1,512,659  
92 Cty Cổ phần Đại Thành Thôn 3 Trung Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 1,155,258,141  
93 Trung tâm Ngoại ngữ Anh Mỹ Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 47,375,687  
94 Cty TNHH XDTH Trường Ngân Đại Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 147,557,980  
95 Cty TNHH Hóa chất Lộc An Phát Lý Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 3,380,759  
96 Cty TNHH TMDV Thanh Trung Bắc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 15,705,464  
97 Cty CP Thương mại Bình Minh TK3, Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 9,995,895  
98 Cty TNHH KTCN Thiên Bảo Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 110,063,638  
99 Cty TNHH Hoa Phong Bắc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 15,518,394  
100 Cty CP Xây dựng và Môi trường Tân Phát 60 đường F325 - Đồng Hới - Quảng Bình 126,068,634  
101 Cty TNHH Tư Vấn & Xây Dựng Hùng Việt Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 10,204,036  
102 Cty Cổ phần Chánh Hòa Nam Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 292,538,817  
103 Cty TNHH Trường Phiêm TT Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 48,486,359  
104 Cty Cổ Phần Hải Thanh Thanh Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 213,803,269  
105 Cty TNHH DVTM Thanh Quang Thanh Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 2,033,619  
106 Doanh Nghiệp tư nhân Ngọc Tiến Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 34,687,293  
107 Cty TNHH TMDV Thành Ngọc Đại Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 5,252,716  
108 Cty TNHH XDTH 999 TT Hoàn lão - Bố Trạch - Quảng Bình 16,094,259  
109 Cty TNHH TM-DV tin học Hạnh Kiên TT NTVT - Bố Trạch - Quảng Bình 8,126,958  
110 Cty TNHH Sinh Thái Thanh Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 10,398,593  
111 Cty TNHH XDTH Hà Nam TT Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 349,842,640  
112 Cty TNHH Hùng Phương Đại Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 33,286,173  
113 Cty TNHH Điện tử  & TM - TMH Đồng Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình. 5,216,104  
114 Cty TNHH XDTH Phú Trường Hoàn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 3,702,109  
115 Cty TNHH XDTH  Xuân Hưng TT Hoàn lão - Bố Trạch - Quảng Bình 148,795,466  
116 Cty TNHH TM DV ÔTô Trương Đệ Lý Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 3,219,492  
117 Cty TNHH XD&TM Thành Sơn Trung Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 94,295,342  
118 DNTN Trinh Hà TT NTVT - Bố Trạch - Quảng Bình 33,240,011  
119 Cty TNHH xây dựng 559 Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 55,389,563  
120 Cty TNHH Việt Hà Thôn Tân Lý, xã Hải Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 261,837,021  
121 Cty TNHH XDTH Tân Tiến TT Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 18,412,657  
122 Cty TNHH XDTH Tây Quảng Bình Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 64,296,358  
123 Cty TNHH Công trình 126 TT Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 11,121,810  
124 Cty TNHH Sơn Nam Hải Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 96,854,259  
125 Cty TNHH XDTH Phong Nha Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 13,325,035  
126 Cty TNHH XDCT Xuân Tiến Đồng Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 47,114,273  
127 Cty TNHH XD TM&DL Bắc Sông Son TT Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 258,571,950  
128 Cty TNHH XD Trường Thành Quảng Bình TT Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 100,947,766  
129 Công ty TNHH TM và XD Huy Hà Thôn Dy Lộc, Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình 4,680,000  
130 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại vận tải Linh Ngân Quốc lộ 1A, xã Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình 1,755,000  
131 Công ty TNHH Hùng Cường Thôn Tú Loan, Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình 7,909,200  
132 Công ty TNHH TVXD công trình Bắc Nam Gianh Quảng Phương- Quảng Trạch- Quảng Bình 18,450,737  
133 Văn phòng đại diện Phu Bia Mining Limited tại QB Tầng 1 tòa nhà PTSC Quảng Bình - Quảng Đông - Quảng Trạch - Quảng Bình 16,088,620  
134 Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Tiến Thịnh Thôn Di Lộc, Quảng Tùng, Quảng Trạch, Q Bình 22,686,356  
135 Công ty TNHH TM và DV TH Nhật Quân Thôn Thanh Sơn - Quảng Thanh - Quảng Trạch - QB 8,847,167  
136 Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lam Hà Quảng Xuân - Quảng Trạch - Quảng Bình 14,085,329  
137 Công ty Cổ phần XDTH Cosevco 16 Thôn 2 - Quảng Liên - Quảng Trạch - Quảng Bình 63,170,174  
138 Công ty TNHH Khai Thác đá công nghiệp II Quảng Đông - Quảng Trạch - Quảng Bình 86,980,403  
139 Trường Trung cấp nghề Bắc Miền Trung Quảng Long - Quảng Trạch - Quảng Bình 331,150,951  
140 Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Yến Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình 7,126,453  
141 Công ty TNHH TM TH Ngọc Linh Quảng Phú - Quảng Trạch - Quảng Bình 24,696,351  
142 Công ty CPSXVL &XD Tổng hợp Minh Sơn Quảng Phú - Quảng Trạch - Quảng Bình 388,547,885  
143 Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Vinh Huê QL1A Ròn - Quảng Trạch - Quảng Bình 6,545,830  
144 CTY TNHH XD & TM Phương Đông Quảng Hưng - quảng trạch -QB 106,522,127  
145 Công ty TNHH XDTH Nam Gianh Quảng Thuận - Quảng trạch - QB 36,536,332  
146 Công ty CPXD Đại Phúc Quảng Bình Thuận Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình 32,766,434  
147 Công ty TNHH XDTH Hoàng Tuấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Quảng Bình 26,129,321  
148 Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Tân Quý Tiến Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình 12,537,884  
149 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Tuấn Hưng Đồng Lê - Tuyên Hóa - Quảng Bình 10,708,446  
150 Công ty TNHH XD tổng hợp Xuân Thành Thuận Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình 35,887,433  
151 Xí nghiệp Xây dựng TH Trường Đạt Tiến Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình 28,424,480  
152 Công ty TNHH XDTM Hoàng Mai Châu Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình 49,975,069  
153 Công ty TNHH - Tư vấn xây dựng Hiếu Hùng Đồng Lê - Tuyên Hóa - Quảng Bình 12,547,568  
154 Cty TNHH XDTH Đức Sỷ Thị trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Quảng Bình 15,951,900  
155 CT TNHHXD Thanh Tiến Tiến Hóa - Tuyên Hoá - Quảng Bình 101,805,518  
156 Doanh nghiệp tư nhân TMSX và DV Thanh Tuấn Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình 12,791,918  
157 Cty XDTH Khang Thịnh Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình 3,104,687  
158 Công Ty TNHH Khai thác Chế biến LS phụ XK phương bắc Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình 54,032,875  
159 C.ty TNHH Đức Toàn Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình 260,211,810  
160 XN XD TH Hương Sơn Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình 4,310,618  
161 Công ty TNHH TVXD Khang Gia TK 5 TT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình 19,837,553  
162 Công ty TNHH Liễu Lựu Xã Yên Hóa - Minh Hóa - Quảng Bình 12,318,477  
163 Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại Dịch vụ Vị Vân Tiểu khu 8 - TT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình 8,162,665  
164 Công ty TNHH Phan Gia Tiểu khu 5 - TT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình 78,090,312  
165 Công ty TNHH Huy Nhị Xã Hóa Tiến - Minh Hóa - Quảng Bình 8,346,264  
166 Công ty TNHH TVXD Phú Minh TT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình 7,370,391  
167 Công ty TNHH Hoàng Bảo Anh TK9 TT Quy Đạt - Minh Hoá - Quảng Bình 107,815,231  
168 Công ty TNHH Điện tử - Tin học Bảo Hương TT Quy Đạt - Minh Hoá - Quảng Bình 11,681,759  
169 Công ty TNHH Tùng Sơn Cha Lo - Dân Hóa - Minh Hóa - Quảng Bình 224,911,430  
170 Công ty TNHH TVXD Minh Hóa TK7 - TT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình 170,024,655  
171 Công ty TNHH Liên Hương Xã Hóa tiến - Minh Hoá - Quảng Bình 3,196,746  
172 Công ty TNHH Tân Hương TT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình 67,684,863  
173 Công ty TNHH Thiết Kế & XD Quốc Nam 77 Quang Trung - Phú Hải - Đồng Hới - Quảng Bình 1,877,850  
174 Công ty CP Việt GROUP 47 Nguyễn Hữu Cảnh - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình 5,633,550  
175 Công ty TNHH TV & XD Phương Hà Thôn 15 Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 3,861,050  
176 Công ty CP TVĐT & XD An Hưng 63 Nguyễn Đăng Tuân -TK2 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 8,428,489  
177 Công ty TNHH SX & TM Quang Năm Đường Hồ Tùng Mậu, Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 5,734,854  
178 Công ty TNHH TMTH Đại Hùng 167 F325, Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 5,633,550  
179 Công ty TNHH NETIN 161 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình 17,204,564  
180 Công ty TNHH Lâm Thành Phát QB 507 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới - Quảng Bình 9,875,789  
181 Công ty TNHH Bình Quan Đường Nguyễn Đăng Tuân, Nam Lý, Đồng Hới - Quảng Bình 21,457,540  
182 Công ty TNHH Vận Tải và TM Dũng Anh Thuận Hòa - Thuận Đức - Đồng Hới - Quảng Bình 10,344,781  
183 Công ty TNHH XDTH Gia Phúc 39A Phan Bội Châu - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình 4,959,730  
184 Công ty TNHH Quang Khởi TDP 6 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 14,383,482  
185 Công ty TNHH dịch vụ TMTH Gia Khang 323 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình 7,595,361  
186 Công ty TNHH vận tải du lịch Lê Khang 50A Linh Giang - Hải Thành - Đồng Hới - Quảng Bình 16,129,934  
187 Công ty TNHH Đá xây dựng Nguyễn Trung TDP 11 - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 11,869,497  
188 Công ty TNHH DVTH Đăng Quang TDP2 - P. Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 38,102,638  
189 Công ty TNHH XD&TMTH Thanh Huy Thôn 16 - Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 2,898,528  
190 DNTN TMTH Hoài Thương KCN Bắc Nghĩa - P. Bắc Nghĩa - Đồng Hới - Quảng Bình 7,889,155  
191 Công ty TNHH TMTH Hòa Hiền Ngõ 82 Đường Tôn Đức Thắng - P. Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 18,226,213  
192 Công ty TNHH TMTH Bảo Anh TDP 14 - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 11,372,623  
193 Công ty TNHH Xây lắp điện Tuấn Phương 123 Trần Hưng Đạo - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 23,733,150  
194 Công ty TNHH Hoàng Nguyên Huy 27 Phan Bội Châu - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình 9,865,347  
195 Công ty TNHH Vĩnh Thành QB 167 Hữu Nghị, TK 10, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình 48,334,898  
196 Công ty TNHH TM & Dịch vụ Tổng hợp Quốc Toản Thôn Cừa Phú, Xã Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình 6,102,191  
197 Công ty TNHH Thương mại may Thăng Long 42 Trần Quang Khải - Đồng Phú - Đồng Hới- QB 163,074,981  
198 Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Bảo Long TDP 4, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình 27,084,410  
199 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nhật Nam 34 Ngô Gia Tự, TK11, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình 35,449,724  
200 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quỳnh Liêm Thôn 16, xã Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình 6,067,513  
201 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại XNK Hoa Sen TK1, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình 138,647,844  
202 Công ty Cổ phần 399 TDP 3, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình 14,134,850  
203 Công ty TNHH Xây dựng và thương mại 179 TK2 Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình 12,769,141  
204 Công ty TNHH Phú Thăng 19 Lý Thường Kiệt, Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình 85,234,055  
205 Công ty TNHH Bảo Thành 39 Đường  Phùng Chí Kiên, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình 18,225,996  
206 Công ty TNHH An Phát 82 Tố Hữu, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình 29,525,239  
207 Công ty TNHH Quảng cáo và khắc dấu Nhất Tín TK4, Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình 4,780,643  
208 Công ty TNHH Lưới Việt Hà Bảo Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 11,721,966  
209 Công ty Cổ phần Biển Đông 01 Trần Nguyên Hãn, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình 23,348,744  
210 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vĩnh Nguyên TK7, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình 9,033,249  
211 Công ty TNHH Quảng cáo in ấn Thuận Việt Tổ dân phố 9, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình 14,739,041  
212 Công ty TNHH SH Quảng Bình TK 7, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình 13,353,238  
213 Công ty TNHH đầu tư phát triển Vân Anh 4/486 Trần Hưng Đạo - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 18,795,460  
214 Công ty cổ phần kiến trúc xanh QB 244 Lý Thường Kiệt - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 30,917,643  
215 Công ty TNHH xây dựng thương mại Đức Hương TDP 9 - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 12,391,506  
216 Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Vạn Xuân 11 Hồ Xuân Hương - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình 31,040,552  
217 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Bảo Phúc 91 Nguyễn Công Hoan - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 10,902,500  
218 Cty TNHH TM & XD tổng hợp Trung Dũng 21 Xuân Diệu - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 22,304,118  
219 Cty TNHH XD & TM TH LongTrường Phát 12B Thuận Lý - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 46,472,697  
220 Công ty TNHH thương mại Bách Dũng 16 Đinh Tiên Hoàng, Đồng Phú, Đồng Hới, QB 15,528,701  
221 Công ty cổ phần COSEVCO Trường Thành 110 Quang Trung, Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình 10,874,262  
222 Cty cổ phần XDTM tổng hợp Thành Phát 356 Lý Thái Tổ, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình 17,046,347  
223 Công ty TNHH TM dich vụ Tuấn Phương Tạ Quang Bửu - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 11,846,175  
224 Cty TNHH Phát triển Quốc Dũng 61 Trần Hưng Đạo - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 8,161,765  
225 Công ty TNHH TMTH Bảo Minh 187 F325 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 6,979,156  
226 Cty TNHH cơ khớ INOX Hồng Phúc 379 Lý thường Kiệt, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình 9,808,401  
227 Cty TNHH TM DV Vận tải Cúc Thọ 374 Trần Hưng Đạo - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 4,198,039  
228 Công ty TNHH TM Tuấn Liễu TK9 Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 21,615,745  
229 Công Ty TNHH TMDV Vận Tải Hữu Hiền 214 Lý Thường Kiệt, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình 116,525,094  
230 Công Ty TNHH TM DV TH Huy Hoàng 161 Trần Hưng Đạo - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 11,990,223  
231 Công Ty TNHH Tổng hợp Ngọc Minh TK7 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 13,223,904  
232 Công Ty TNHH XDTH Đặng Đại Phát   Đức Giang - Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 9,137,548  
233 Công Ty CP TM & DL VINACO 36 Lê Lợi - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình 4,616,533  
234 Cty TNHH TM & Công Nghệ Hùng Anh 35 Lý Thường Kiệt, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình 7,861,833  
235 Cty TNHH TM & DV Chính Nghĩa         79  Trần Hưng Đạo, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình 7,258,379  
236 Công ty TNHH Tổng đại lý Bảo hiểm Phúc An Gia 190 Trần Hưng Đạo - Đồng Phú - ĐH - QB 85,085,425  
237 Công ty Cổ phần NANO BICS 332 Trần Hưng Đạo,Nam Lý,Đồng Hới, QB 13,135,783  
238 Công ty TNHH Lệ Sơn 251 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình 68,318,475  
239 Công ty TNHH xây dựng tổng hợp MIWA Tổ dân phố 7, phường Nam Lý, Tp Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 23,251,925  
240 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tuân Hà 54 Lê Thành Đồng, TK 5 Hải Thành - Đồng Hới - Quảng Bình 14,545,885  
241 Công Ty Cổ phần khoáng sản Hoàng Long Thôn Đồng Dương - Bảo Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 315,682,110  
242 Công Ty TNHH Cơ Điện và Thương Mại Nam Thủy Số nhà 13, ngõ 12 Phan Đình Phùng, Bắc Lý, Đồng Hới , Quảng Bình 3,424,644  
243 Cty TNHH TM & DV Máy Văn Phòng Bình Minh 67 Lý Thường Kiệt - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình 21,859,829  
244 Cty TNHH Du lịch và Thương mại Anh Thư TK 15 Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 28,692,750  
245 Cty TNHH XNK Công Nghiệp Trường Thành Khu Công nghiệp Tây Bắc - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 117,891,345  
246 Công ty TNHH Xây Dựng Dũng Phát Đường Nguyễn Dụng - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 2,228,272  
247 Cty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên L.P TK8 Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 4,817,570  
248 Cty TNHH TM & Công Nghệ Nam Phong 32 Hai Bà Trưng - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 3,758,441  
249 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Toàn Minh 372 Lý Thường Kiệt - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 8,131,649  
250 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Hợp Phố 34-36 Lý Thường Kiệt - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 22,966,231  
251 Công ty TNHH SX&TM Tiến Dương 179 Trần Hưng Đạo - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 49,746,364  
252 CN KS Nhật Lệ - Cty TNHH MTV Hưng Vượng 16  Quách  Xuân Kỳ - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình 273,670,014  
253 Công ty TNHH sữa chữa ô tô Quang Thưởng Thôn 6 Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 5,694,817  
254 Công ty TNHH Tân Khánh Linh 200A -Lý Thường Kiệt-TK10 Đồng Phú - Đồng Hới- Quảng Bình 4,161,530  
255 Công ty TNHH XD và Thương mại 179 TK2 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 1,635,172  
256 Công ty TNHH Phong Lĩnh 347 Lý Thường Kiệt - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 13,326,355  
257 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Nam Quân Hoàng Kế Viêm - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 4,154,970  
258 DNTN TM & DV Hồng Thiên Ân Tổ 4 - TK3 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 5,356,432  
259 Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Long Đại 20 Nguyễn Đức Cảnh, Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình 20,090,875  
260 Công ty TNHH du lịch thương mại Thảo Nguyên 39 Hai Bà Trưng, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình 13,122,092  
261 Khách sạn Trường Sơn Tổ 6 TK5 Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình 6,247,757  
262 Công ty TNHH TMDV tổng hợp Mạnh Hiền 74 Tôn Đức Thắng, Đồng Hới, Quảng Bình 29,368,421  
263 Cty TNHH TM DV Tổng hợp ánh Dương TK7 Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình 14,684,248  
264 Công ty cổ phần Thanh Phát 79A Quang Trung, Phú Hải, Đồng Hới 249,440,884  
265 Công ty TNHH thương mại Ngọc Toàn Nguyễn Thái Học, TK 11, Nam Lý, Đồng Hới 67,717,256  
266 Công ty TNHH Tư vấn - Kỹ thuật Quảng Bình Khu TT TM, Đường Hữu Nghi, Đồng Hới, Quảng Bình 35,219,624  
267 Công ty TNHH Trường Xanh TK 8 Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình 31,544,371  
268 Công ty TNHH thương mại và du lịch Trung Kiên Tổ 4 TK 3 Phường Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình 8,022,499  
269 Công ty TNHH 467 Lý Nam Đế, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình 70,073,179  
270 Công ty TNHH du lịch quốc tế Quảng Bình 75 Lý Thường Kiệt  - Đồng Hới - Quảng Bình 54,858,661  
271 Ngân Hàng TMCP á Châu - Chi  Nhánh Quảng Bình 257 Trần Hưng Đạo - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 1,377,754  
272 Cty TNHH Tư vấn và xây dựng Đại An 30 Lê Quý Đôn - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình 36,452,072  
273 Cty TNHH tư vấn xây dựng Kiến Trúc Xanh Đường Trương Phúc Hùng Thôn 6 Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 10,821,285  
274 Cty TNHH TM Thúy Anh 110 Nguyễn Công Hoan - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 5,503,092  
275 Cty TNHH TVXD TH Thuận Lý TK4 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 6,980,796  
276 Cty TNHH SX và TM Hải Dương 10 Lê Lợi - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình 17,069,692  
277 CN Cty cổ  phần du lịch và truyền thông Màu Xanh Việt 64 Đường Hoàng Diệu Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 3,985,695  
278 Cty TNHH XDTH Đại Thành An Đường Nguyễn Thái Học - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 87,416,551  
279 Công Ty TNHH Phú Hưng 32 Nguyễn Hữu Cảnh - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình 8,679,712  
280 Cty TNHH Tư vấn & Xây dựng 567 TK3 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 8,086,992  
281 Công ty TNHH vận tải  & DV Thái Sơn Tổ 1 - TK 4 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 14,286,156  
282 Công Ty TNHH ánh Sáng 88 Trần Hưng Đạo - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 9,807,268  
283 Công ty TNHH Phú Gia 103 Lý Thường Kiệt - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình 14,170,148  
284 Trường MNTT Lương Thủy TK9  Bắc Nghĩa - Đồng Hới - Quảng Bình 10,546,765  
285 Cty TNHH TM An Linh 334 Quang Trung-TK Phú Thượng - Đồng Hới - Quảng Bình 36,904,712  
286 Cty TNHH SX & TM Quý Hoàng TK 7 Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 6,873,560  
287 CN Cty TNHH XNK Vũ Hoàng Hải tại QB                                                        32 Lý Thường Kiệt - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 11,446,240  
288 Cty TNHH TMTH Đoàn Gia 37 Nguyễn Đức Cảnh - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình 11,119,828  
289 Cty TNHH Bảo Trâm TK 7 Đồng Sơn - Đồng Hới - Quảng Bình 276,055,014  
290 Cty TNHH XDTH Bằng Hiếu  TK 12 Bắc Nghĩa Đồng Hới - Quảng Bình 10,538,775  
291 Cty TNHH TM Đại Phú Hưng  60A Lý Thường Kiệt - Đồng Phú - TP Đồng Hới - Quảng Bình 8,165,478  
292 Cty CP TV & GĐ CTXD Tân Đại Hoàng 36 Nguyễn Biểu - Đồng Phú - Đồng Hới - QB 113,492,093  
293 Cty TNHH Đại Lực 143 F325 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 1,877,449  
294 Cty TNHH ĐT & XD Việt An TK4 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 23,733,744  
295 Cty TNHH Tin học & XD AcNet 173 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình 15,564,185  
296 Doanh  nghiệp tư nhân Huy Hiệu Lộc ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 46,019,920  
297 Cty TNHH Quảng cáo Mỹ Thành 14 Trần Bình Trọng - Hải Đình - Đ.Hới - Quảng Bình 30,408,651  
298 Cty TNHH CN ĐT Tin học Thái Vũ 511 Lý Thường Kiệt - Đồng hới - QB 12,971,995  
299 Cty CP SX & KD khoáng sản Quảng Lợi 108 Dương Văn An - Đồng Hới - Quảng Bình 25,399,422  
300 Công ty cổ phần Sinh Quyền ASIA 08 Đoàn Thị Điểm - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình 55,188,639  
301 Công ty TNHH Thanh Hòa TK14 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 10,744,785  
302 Công ty cổ phần Thành Cát Lợi TK3 Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 43,370,253  
303 Cty TNHH TM và du lịch Lê Vi Na 59 Trương Pháp, Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình 28,714,611  
304 Công ty TNHH tư vấn XD Phú Hưng 84 Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình 17,364,069  
305 Công ty TNHH xây dựng Thảo Nguyên 266 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình 7,043,012  
306 Công ty TNHH tư vấn XD Phục Hưng Tổ 6 - TK3 - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 47,079,190  
307 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng ATC Thôn 7, Nghĩa Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 21,314,416  
308 Cty TNHH XD Sỹ Nguyên TK9 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 31,541,188  
309 Cty TNHH TM Khánh Tâm 168A Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình 36,904,955  
310 Cty TNHH XD Quảng Phát 61 Bà Triệu - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 11,980,463  
311 CN Cty CP KHKT Phượng Thiên tại QB 106 Hai Bà Trưng - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 12,791,582  
312 Cty TNHH TVXD Trường Sinh Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 27,048,368  
313 Cty TNHH TV&XD Tân Việt á Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình 140,500,747  
314 Công ty TNHH Vĩnh Thắng 28 Lê lợi Đồng Hới - Quảng Bình   6,289,774  
315 Công ty TNHH Tin học & DV Hoàng Dũng 99 Lê Lợi - Đồng Hới - Quảng Bình 21,466,598  
316 Công ty  TNHH XD Hào Quang Số 5 Tôn Đức Thắng - Đồng Hới - Quảng Bình 53,129,300  
317 Công ty TNHH Đại Nam Hải Thành - Đồng Hới - Quảng Bình 2,826,798  
318 Công ty TNHH Đại An TK Diêm Nam - Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 10,513,944  
319 Công ty TNHH vận tải & TM Mai Thanh 334 Lý Thường Kiệt - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 38,370,920  
320 Công ty TNHH TMDV Thống Lệ TK 11 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 27,098,956  
321 Công ty TNHH QB Computer     160 Lý Thường Kiệt Đồng Hới - Quảng Bình 4,348,476  
322 Công ty TNHH TM & DV Thái Dương 05 Phan Chu Trinh - Đồng Hới - Quảng Bình 36,412,097  
323 Công ty TNHH  Bình Phước TK5 Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 304,905,381  
324 Công ty TNHH TV và ĐT Tân Hà Bình   17 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình 38,089,169  
325 Công ty TNHH Đông Tây Số 40 Nguyễn Bỉnh Khiêm Hải Đình - Đồng Hới - QB 18,152,108  
326 Công ty TNHH TVXD Tân tiến TK9 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 55,060,923  
327 Công ty TNHH 1TV Mai Nguyên 28 Bùi Thị Xuân - Đồng Hới - Quảng Bình 14,688,605  
328 Công ty CPĐT- XDTM ASEAN  18 Nguyễn Đình Chiểu - Đồng Hới - Quảng Bình 55,491,766  
329 Công ty TNHH Hoàng Phương Anh 09 Tôn Đức Thắng - Đồng Hới - Quảng Bình 36,524,416  
330 Công ty TNHH XD Thuận Đức Thôn Thuận Đức - Xã Thuận Đức - Đồng Hới - Quảng Bình 68,145,720  
331 Công ty TNHH MTV Hưng Vượng 80 - Đường Hữu Nghị - Đông Hới - Quảng Bình 253,260,061  
332 Công ty TNHH TVĐT Thế Hệ Mới 79 Hữu Nghị - Đồng Hới - Quảng Bình 11,306,436  
333 Công ty TNHH Địa Cầu Xanh 47 Lương Thế Vinh - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình 168,141,147  
334 Cty CP xây lắp dầu khí PVC Trường Sơn 251A - đường Quang Trung - Phú Hải - Đồng Hới - Quảng Bình 2,129,361,271  
335 Công ty TNHHTV & ĐT Hoàng Gia Phát 89 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình 50,315,429  
336 DNTN Lê Thị Chuyên  Tổ 2 - Thuận Phước - Thuận Đức - ĐH - QB 19,424,070  
337 Công ty cổ phần A 4 24 - Lý thường Kiệt - ĐH - QB 137,249,150  
338 Công ty TNHH Việt á 61 Trần Hưng Đạo - Đồng Phú - ĐH - QB 62,639,628  
339 Công ty TNHH Hải Phong 106 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Quảng Bình 28,440,110  
340 Công ty CP Cấp thoát nước Hòn La  Tầng 1 - 101 Hữu Nghị - Đồng Hới - QB 220,095,580  
341 Công ty TNHH Hoàng Quân Số 47 đường bàu tró - Hải Thành - ĐH - QB 2,958,391  
342 Công TyTNHH TM và XDThắng  Lợi Đường Bà Triệu TK 9 Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 57,753,831  
343 DNTN Huyền Anh 236 Trần Hưng Đạo - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 40,286,030  
344 CTy CP Quốc tế Hồng Ngọc 79 Trần Hưng Đạo, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình (khu đất mới) 10,909,049  
345 C Ty TNHH Hoàng Nguyên Anh Số 07 Lâm úy - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình 27,335,195  
346 CTy  TNHH Kiến trúc nội thất Đại Dương 226-Trần Hưng Đạo - Đồng Hới 106,626,163  
347 Cty TNHH TM Thế Kỷ  41 Trần Hưng Đạo - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 28,258,041  
348 Công Ty CP TMDV Yến Đạt 270 TK Phú Thượng - Phú Hải - Đồng Hới - Quảng Bình 67,791,033  
349 CN Cty TNHH TVĐT XD K&T tại Quảng Bình 54 LTK Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 26,932,413  
350 Công ty TNHH Kiến Trúc H&T 29A Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình 99,990,582  
351 Công ty TNHH XD Thành Việt 36 Nguyễn Đức Cảnh - Đồng Mỹ - Đ.Hới - Q.Bình 181,917,631  
352 Cty TNHH TVXD Việt Thắng   TK3 Phường Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 8,363,550  
353 Công ty CP ĐT&XD Hải Đình   83/20 Lê Thành Đồng - Hải Thành - ĐH - QB Đồng Hới - Quảng Bình 120,618,315  
354 Cty CP TM - Quảng Cáo Sao Đỏ 148 THĐ - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 44,518,930  
355 Cty TNHH SX Nước Uống TK Bảo Ninh Trung Bính - Bảo Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 64,758,721  
356 Công ty Cổ phần Công nghiệp Đồng Tâm Quảng Bình Khu CN Tây Bắc - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 220,170,128  
357 DNTN xăng dầu Cúc Thuyến Tiểu Khu 7 Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 25,756,106  
358 Công ty TNHH tin học Thịnh Tiến 41/1 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới  - Quảng Bình 7,342,550  
359 Cty TNHH Ngọc Hồng 03 Trần Quang Khải - Đồng Hới - Quảng Bình 7,511,400  
360 Cty TNHH XD Đông Nam TDP 3 - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 16,295,232  
361 Cty TNHH XDTH Thành Hưng. TK12, Bắc Nghĩa - Đồng Hới - Quảng Bình 36,048,421  
362 Cty CP Hoàn cầu Đá Nhảy. 49 Trần Bình Trọng - Hải Đình -  Đồng hới - Quảng Bình 23,637,064  
363 Công ty TNHH TB Trang Anh Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 27,882,342  
364 Cty TNHH TVKSTK Hoành Sơn. TK6 -Hải Thành - Đồng Hới - Quảng Bình 22,392,085  
365 Công ty TNHH Anh Trang. 80B Hữu Nghị - Đồng Hới - Quảng Bình 695,840,651  
366 CTy TNHH TV & Đào tạo Việt Nam. 104A Lê Thành Đồng - Hải Thành - Đồng Hới - Quảng Bình - Quảng Bình 14,938,769  
367 CN Cty TNHH XDTH Đại Phong. Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 79,210,835  
368 Công ty TNHH Hải Quân. Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 35,826,347  
369 Công ty TNHH TM SX XD TS Tiến Dũng. Quang Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 66,051,707  
370 Công ty TNHH TM&DV Song Thành. Hải Thành - Đồng Hới - Quảng Bình 441,703,176  
371 Công ty TNHH TM XD Thành Phát  81B Lý Thương Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình 29,118,966  
372 Công ty TNHH Tư vấn XD Sơn Hà. 57 Quang Trung - Đồng Hới - Quảng Bình 377,589,717  
373 Công ty cổ phần tân quang thành qb Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 736,888,471  
374 CN Công ty CP TVĐT VINCO 10B Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình 69,230,239  
375 CN CT TNHH Tập đoàn Đông Dương - CN QB. 68 Hai Bà  Trưng - Đồng Hới - Quảng Bình 5,496,267  
376 Công ty TNHH Sung Yến. TK14 - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 30,204,305  
377 Cty TNHH Kiến trúc và xây dựng Tân Việt. Hải Đình- Đồng Hới - Quảng Bình 85,392,474  
378 Cty TNHH TMDV Nguyễn Sơn Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 63,699,536  
379 Cty TNHH XD&TM Phú Hiệp Phú Hải - Đồng Hới - Quảng Bình 3,899,905  
380 Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Nam á Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 4,546,006  
381 Công ty TNHH DV bảo vệ vệ sỹ Hải Long Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 99,388,033  
382 Cty CP TVXD Bắc miền trung Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 53,653,915  
383 Cty CPTV ĐT và XD giao thông Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 19,673,636  
384 Cty TNHH Tân Châu 290 Phan Đình Phùng - Bắc Lý- Đồng Hới - Quảng Bình 11,913,884  
385 Cty TNHH XD Giao Thông Đạt Hùng 393 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình 244,373,257  
386 Cty CP tập đoàn Đặng Đại 137 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình 48,656,519  
387 Cty TNHH tư vấn thiết kế 1-5 01 Hồ Xuân Hương - Đồng Hới - Quảng Bình 5,814,743  
388 Cty TNHH xây dựng Hòa Lợi 08 Lê Lợi - Đồng Hới - Quảng Bình 28,127,053  
389 Cty TNHH XDTH Nhật Lệ Hà Trung - Bảo Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 508,619,040  
390 Cty TNHH XDTH Thành Nam Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 75,995,865  
391 Cty TNHH TV&XD Vĩnh Phước   44 Võ Thị Sáu - Đồng Hới - Quảng Bình 39,999,139  
392 Cty TNHH XD&TM Ninh Đức Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 120,901,810  
393 Cty TNHH Tân Hưng Thịnh 05 Xuân Diệu - Đồng Hới - Quảng Bình 185,512,002  
394 Cty TNHH thương mại Hải Lý 62 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình 19,866,330  
395 Cty CP thương mại và du lịch Vĩnh Hà Bảo Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 322,368,087  
396 Cty CP Tân Hoàn Cầu Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 26,667,163  
397 DNTN thương mại Thủy Trang 125 Ngô Gia Tự - Đồng Hới - Quảng Bình 12,498,783  
398 Cty TNHH Mai Linh Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 139,650,898  
399 Cty TNHH TMDV Thành Dương Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 13,364,895  
400 Cty TNHH Thuỷ Phương 59 Hữu Nghị - TK15- Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 238,022,777  
401 Cty TNHH Long Điền Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 3,616,581  
402 Cty TNHH CN và XD Nhật Toàn   28 Bà Triệu - Đồng Hới - Quảng Bình 119,220,896  
403 Công ty TNHH Tân Hoàng Phương TK9, Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 26,973,465  
404 Cty TNHH Đức Vinh Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 653,523,788  
405 Cty TNHH tổng công ty Thế Thịnh 107 Hữu Nghị - Đồng Hới - Quảng Bình 812,356,412  
406 Công ty TNHH TV-XD Thành Tín 50 Hàn Thuyên - TDP 2 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 48,448,861  
407 Công ty TNHHTM-DV Phương Nam 10 Quang Trung - Đồng Hới - Quảng Bình 110,139,842  
408 Công ty TNHH XDTH Đức Thắng & TM Thanh Thiên TK1, Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 190,981,919  
409 Công ty TNHH in mỹ thuật & KDTH Thanh Phúc 98 Hữu Nghị - Đồng Hới - Quảng Bình 91,543,669  
410 Nhà Hàng Thượng Hải Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình 5,417,231  
411 CTy CP Hóa Chất & Cao su COSEVCO Khu công nghiệp Tây bắc Đồng Hới, Quảng Bình 1,866,646,972  
412 Công Ty CP XDTH Quảng Bình TK13 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 410,794,889  
413 Công Ty  TNHH Tư Vấn Xây Dựng Trường Sơn Đường Hữu Nghị - Đồng Hới - Quảng Bình 335,448,848  
414 Công Ty CP SXVL & XD Công Trình 405 Số 03  Đường Nguyễn Trãi - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình 1,135,976,037  
415 Công Ty TNHH Tư Vấn & Xây Dựng Thành Đạt 21 Lê Quý Đôn - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình 164,055,958  
416 Công Ty TNHH Thuỷ Sản Hưng Biển Thôn Cửa Phú - Bão Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 513,275,270  
417 Cty CP Đầu Tư và TM Hồng Đức Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 137,608,698  
418 Công Ty TNHH Xây Dựng Vĩnh Trường  QL1A - TK14 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 28,913,698  
419 Công Ty TNHH Bình Long 82 Nguyễn Văn Cừ TK2 - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 482,766,249  
420 Công Ty CP Đức Thắng Thôn Cửa Phú - Bảo Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 93,365,718  
421 Công Ty TNHH XDvà TM Hải Thành 04 Nguyễn Du - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình 42,664,148  
422 Công Ty TNHH Xây Dựng Bình Minh 117 Lê lợi  - Đồng Hới - Quảng Bình 64,988,430  
423 Công Ty TNHH XDTH Hoàng Hà 30 Tố Hữu Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 149,007,909  
424 Công Ty TNHH XDTH Phú Vinh. TK3 - Bắc Nghĩa - Đồng Hới - Quảng Bình 58,792,091  
425 Công Ty TNHH TV XD Minh Đức 14 Lê Quý Đôn - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình 186,111,950  
426 Cty TNHH 1 Thành viên Việt Trung Thị trấn nông trường Việt Trung _ BT _ QB          12,898,972,506  
428 Công ty TNHH một thành viên CNTT Quảng Bình TT Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình 749,796,564  
429 Công ty COSEVCO 1.8 Thọ Lộc - Bố Trạch - Quảng Bình 167,846,171  
430 Ngân hàng NN& PTNT huyện MHóa TT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình 70,154,787  
431 Công ty TNHH1Tv TM và DL Vinashin QB  Đường Trương Pháp - Hải Thành - Đồng Hới - QB 2,914,412,721  
432 Ban CB DA MT, HT ĐT & chống BĐ KH TP ĐH - QB Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 5,345,044  
D Khối Hợp tác xã      
1 HTX điện Quảng Văn 120 Hùng Vương - Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn - Quảng Bình 2,270,629  
2 HTX Dịch Vụ Điện xã An Thủy An Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 39,669,341  
3 HTX mua bán & chế biến thủy sản Tân Hải Cừa Thôn - Hải Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình 4,091,894  
4 Hợp tác xã DVNN Vạn Hải Vạn Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình 1,754,956  
5 HTX DV mua bán điện Quảng Kim Quảng Kim - Quảng Trạch - Quảng Bình 142,991,245  
6 HTX  DV Điện Quảng Tùng Quảng Tùng - Quảng trạch 147,314,550  
7 HTX điện Quảng Trường Quảng trường - Quảng Trạch 6,589,024  
8 HTX dv điện Thạch Hóa Thạch Hóa - Tuyên Hoá - Quảng Bình 44,083,642  
9 HTX dv điện Tiến Hóa Tiến Hóa - Tuyên Hoá - Quảng Bình 9,409,687  
10